Beveiligd: Ondernemersvastgoedfonds

Sale & leaseback van bedrijfsvastgoed

Informatie over Beveiligd: Ondernemersvastgoedfonds

Het Ondernemers Vastgoed Fonds is een nieuw initiatief van Annexum. Het fonds koopt bedrijfsvastgoed aan van ondernemingen die kort daarna door een nieuwe eigenaar worden overgenomen. Het vastgoed wordt door de onderneming langjarig terug gehuurd.

Ondernemersvastgoedfonds is op zoek naar:

Bedrijfsvastgoed zoals:

 • Industrieel (productie)
 • Logistiek (distributie)
 • Specifiek gebruik

Onderneming:

 • Bedrijfsoverdracht binnen 2 jaar
 • Financieel stabiel
 • Gezonde sector & toekomst

Prijscategorie:

 • € 2 miljoen – € 8 miljoen

Huurcontract:

 • 10 – 15 Jaar
TEST Ondernemers Vastgoed Fonds

Wat is het probleem?

Waardering vastgoed

Bij verkoop van een onderneming wordt bedrijfsvastgoed meestal (te) laag gewaardeerd. De waardering van de onderneming is veelal gebaseerd op een factor van de EBITDA (de winst vóór rente, belastingen en afschrijvingen). Deze factor is vaak lager dan de waardering van een langdurig verhuurd vastgoedobject.

Hoe zit dat?
Hiervoor moeten we kijken naar de wijze waarop de waardering van een onderneming en de waardering van beleggingsvastgoed tot stand komen. Bekijk het voorbeeld.

TEST Ondernemers Vastgoed Fonds

Voorbeeld waardering

 • Ondernemerswaardering
  Waarde van een onderneming 5 – 6 maal de EBITDA
 • Vastgoedwaardering
  De waardering van het bedrijfsvastgoed 10 – 11 maal de jaarhuur

Bij verkoop van de onderneming waarbij het bedrijfsvastgoed nog in eigendom van de onderneming is, loopt de verkoper een bedrag mis van 4 – 6 maal de jaarhuur!

Bij verkoop van de onderneming waarbij het bedrijfsvastgoed als belegging nog in eigendom van de ondernemer blijft, ontstaat een afhankelijkheid van de koper.

TEST Ondernemers Vastgoed Fonds

Kom ik in aanmerking?

Criteria

Benieuwd of het vastgoed én de onderneming aan de criteria van het Ondernemersvastgoedfonds voldoen? Gebruik de checklist.

Download checklist
Annexum | innovatief in vastgoed, toonaangevend in beleggingen

Wie zit er achter het Ondernemersvastgoedfonds?

Initiatiefnemer

Het Ondernemersvastgoedfonds is een initiatief van Annexum; een toonaangevende aanbieder van vastgoedbeleggingsfondsen. Gestart in 2000 heeft Annexum inmiddels een fondsvermogen van € 800 miljoen, verdeeld over 25 fondsen. Annexum staat onder doorlopend toezicht van de AFM.

Risico's

Het is raadzaam om de kansen en risico’s bij beleggen zorgvuldig af te wegen

Het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, brengt risico’s met zich mee zoals bijvoorbeeld het verhuur- en leegstandsrisico-, renterisico en financieringsrisico. Beleggers dienen zich te realiseren dat er een mogelijkheid is dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.