Open Woning Fonds N.V.

Het prospectus van het huidige fonds en structuur vindt u hieronder.

Lees het prospectus

Open Woning Fonds FGR

Het prospectus dat van kracht is vanaf 30 september 2024 vindt u hieronder.

Lees het prospectus

Herstructurering van het fonds

In verband met wijzigingen in fiscale regelgeving, wordt de juridische structuur en de fiscale behandeling van het fonds gewijzigd per 30 september 2024, van een naamloze vennootschap (NV) naar een fiscaal transparant Fonds voor Gemene Rekening (FGR). De door u verkregen certificaten zullen worden omgezet naar de nieuwe FGR-structuur, zoals beschreven in het prospectus Open Woning Fonds FGR.