Prospectus: Supermarkt Fonds Nederland

Als u overweegt te beleggen in Supermarkt Fonds Nederland, moet u zelf bepalen of deze belegging passend is voor uw situatie. Denk hierbij aan uw beleggingsdoelstelling, uw risicobereidheid en uw financiële draagkracht. Dit prospectus is algemeen verkrijgbaar gesteld met als doel u alle informatie te verstrekken, die van belang is bij het beoordelen van deze belegging.