Emissie Stichting Grondfonds Obligaties

Grondposities onder woningen

Beleggen in erfpachtgrond onder appartementen en woningen geeft veel zekerheid. Als de eigenaar van de woning niet aan haar verplichtingen voldoet, is het voor de grondeigenaar mogelijk om te vorderen bedragen te verhalen bij verkoop
van de woning incl. grond (in volgorde vóór de hypotheekverstrekker).

Stichting Grondfonds Obligaties, opgericht in januari 2018,  financiert de aankoop van 48 grondposities met obligaties (geen bancaire financiering) waarop een rente van 5% wordt betaald. De looptijd van de obligatielening is 5 jaar. Tussentijdse, gedeeltelijke aflossingen bij eventuele verkoop van grondposities zijn mogelijk.

Het betreft in erfpacht uitgegeven grond onder appartementen en woningen in het starterssegment op 9 locaties verspreid over midden/oost Nederland. De erfpachtcanon wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd.

Deelname emissie

€ 15.000
 • Beleggen in 48 grondposities onder woningen (particuliere erfpacht)
 • Obligatie met een vaste rente van 5% op jaarbasis
 • Deelname vanaf 15 obligaties à € 1.000
 • Geen bancaire financiering
 • Geen emissiekosten
 • Uitkering rente 2 keer per jaar
Direct inschrijven

Beleggingsmaatschappij Grondfonds 1 BV | Beuningen, Poort van Nimwegen

De investering

 • Koopprijs grondposities* | € 3.003.000
 • Oprichtingskosten | € 197.000
 • Liquide middelen | € 50.000
 • Totaal | € 3.250.000

* Grondposities voor woningen € 2.603.000 k.k. + bedrag van de achtergestelde lening ad. € 400.000

Beleggingsmaatschappij Grondfonds 1 BV | Arnhem, Stadsheren

De financiering

 • Stichtingskapitaal | € 50.000
 • Obligatielening 5% | € 2.800.000
 • Achtergestelde renteloze lening € 400.000
 • Totaal | € 3.250.000

Beleggen in grondposities met obligaties

Investering

48 grondposities, verdeeld over 9 woningprojecten gelegen in het midden/oosten van Nederland.

Uitkering

Rentebetaling per half jaar achteraf. Tussentijdse aflossing uit de opbrengst van eventuele verkopen.

Obligatielening

€ 2.800.000 met een vaste rente van 5% op jaarbasis.

Looptijd

De looptijd bedraagt 5 jaar, met de mogelijkheid om vervroegd af te lossen. De strategie is om binnen 5 jaar de grondposities te verkopen en de obligatieleningen af te lossen.

Risico's van deze belegging

Het verstrekken van een lening brengt risico’s met zich mee. Daarnaast vloeien bepaalde risico’s voort uit de specifieke karakteristieken van de portefeuille grondposities. Beleggers die deelname overwegen wordt geadviseerd financieel, juridisch en fiscaal advies in te winnen.

Het risico bestaat dat leninggevers minder terugkrijgen dan waarmee zij hebben deelgenomen of dat zelfs het gehele bedrag van de  coupure verloren gaat. Stichting Grondfonds Obligaties is vrijgesteld van vergunning- en prospectusplicht van de AFM. Lees voor meer risico’s het Informatie Memorandum.

Annexum | Robert Everts | Relatiemanager
Robert Everts
Annexum | Evelyn van Straaten | Relatiemanager
Evelyn van Straaten
Annexum | Rob Hanemaaijer | Relatiemanager
Rob Hanemaaijer

Wilt u meer weten?

Op al uw vragen over de obligatielening voor Stichting Grondfonds Obligaties zorgen wij voor een passend antwoord. Onze relatiemanagers staan voor u klaar en helpen u graag verder. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.30 uur op 020 - 572 01 01. U kunt ook met ons chatten.