Emissie Woningfonds Starterswoningen 1

De starterswoning… Zoals Annexum het ziet.

Op de woningmarkt is de vraag aanzienlijk groter dan het aanbod. Met name veel starters zijn op zoek naar een betaalbare woning. Die woningen zijn daardoor van grote waarde. Annexum ziet dit als een kans voor u als investeerder.

Een interessante oplossing voor de schaarste op de woningmarkt is de transformatie van bestaande kantoorruimte – waar lokaal soms minder vraag naar is – naar nieuwe woonruimte. Transformatie is een snelle manier om betaalbare woonruimte te creëren en het probleem van leegstaande kantoren op te lossen. Bovendien is het een duurzame oplossing; het is immers een vorm van hergebruik.

Annexum heeft daarom voor het Woningfonds Starterswoningen 1 vier objecten aangekocht, verspreid over Nederland. Met de emissie voor dit nieuw opgerichte fonds bieden wij u de mogelijkheid om te investeren in deze specifieke woningsector.

Beleggen in dit fonds brengt risico’s met zich mee, denk bijvoorbeeld aan het renterisico en/of het concentratierisico. Voor risico’s lees het prospectus zorgvuldig.

Bekijk prospectus

Deelname emissie

€ 50.000
 • Beleggen in verhuurde (starters)woningen
 • 4 voormalige kantoren die tot huurwoningen zijn getransformeerd
 • Deelname vanaf 2 participaties van € 25.000 per stuk
 • Emissiekosten: 2%
 • Prognose: enkelvoudig direct beleggingsrendement 7,1% (gemiddeld over 10 jaar), waarvan 5% contant
 • Uitkering: 2 keer per jaar
Direct inschrijven

Risico's van deze belegging

Het is belangrijk om zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Daarvoor is het raadzaam om de kansen en risico’s zorgvuldig af te wegen. Beleggen in Woningfonds Starterswoningen 1 brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s vloeien voort uit het beleggingsobject en de fondsstructuur. Deze risico’s kunnen tot gevolg hebben dat het verwachte rendement niet wordt behaald of dat de waarde van de belegging kan dalen, in het ergste geval tot nihil.

De voornaamste risico’s zijn: risico op waardedaling van het vastgoed, risico dat de belegging niet kan worden beëindigd, risico van beperkte verhandelbaarheid, renterisico, financieringsrisico, rendementsrisico, liquiditeitsrisico, verhuur- en leegstandsrisico, risico’s samenhangend met de beheerder, concentratie risico, hogere kostenrisico, algemeen vastgoedrisico, tegenpartij risico, fiscaal risico, inflatierisico en wet- en regelgevingrisico.

In het prospectus worden deze risico’s uitgebreid beschreven. Lees deze zorgvuldig door voor u een keuze maakt.

Voordelen van indirect beleggen in Woningfonds Starterswoningen 1

1. Laag instapbedrag. Direct beleggen in woningen is vaak kostbaar en niet voor iedereen weggelegd. Beleggen in Woningfonds Starterswoningen 1 kan al met twee participaties van € 25.000 per stuk.
2. Risicospreiding. Beleggen in Woningfonds Starterswoningen 1 betekent investeren in vier objecten verspreid over Nederland: Hoofddorp, Apeldoorn, Alphen aan den Rijn en Helmond, vier gebieden met elk verschillende kansen en risico’s.
3. Zorg uit handen.  Het technisch en commercieel beheer is uitbesteed aan Annexum, een professionele beheerder. Als belegger in dit fonds bent u dus ontzorgd op dat gebied.
4. Kennis van de markt. Als fondsdeelnemer kijkt u met Annexum mee met de markt. Als specialist in vastgoedbeleggingsproducten delen wij onze expertise en ervaring met beleggers en brengen we regelmatig nieuwe beleggingskansen in beeld.

Woningfonds Starterswoningen 1 | Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn | Zuidpoolsingel 1 t/m 309

 • 155 appartementen, variërend in oppervlakte van 32 m2 – 64 m2
 • 98 sociale huurwoningen en 57 vrije sector
 • 103 inpandige bergingen
 • Minimaal 65 verhuurde parkeerplaatsen voor de bewoners
 • Koopsom object: € 22.422.750
 • Jaarhuur op datum levering (19 juni 2019): € 1.281.300
 • Energie-index < 1,4

Woningfonds Starterswoningen 1 | Apeldoorn

Apeldoorn | Marktplein 44

 • 69 appartementen, variërend in oppervlakte van 19 m2 – 57 m2
 • 64 sociale huurwoningen en 5 vrije sector
 • 11 inpandige bergingen
 • Tot 20 verhuurde parkeerplaatsen voor de bewoners
 • Koopsom object: € 7.679.623
 • Jaarhuur op datum levering (19 juni 2019): € 451.743
 • Energie-index < 1,4

Woningfonds Starterswoningen 1 | Helmond

Helmond | Stationsstraat 3 t/m 67

 • 33 appartementen, variërend in oppervlakte van 22 m² – 73 m2
 • 15 sociale huurwoningen en 18 vrije sector
 • 5 inpandige bergingen en 2 verhuurde kantoorunits (ca. 1.316 m2 VVO)
 • 75 (deels verhuurde) parkeerplaatsen voor bewoners/kantoorgebruikers
 • Koopsom object: € 4.887.330 (woningen) en € 1.286.056 (kantoren)
 • Jaarhuur op datum levering (19 juni 2019): € 287.490 (woningen) en € 142.895 (kantoren)
 • Energie-index < 1,4

 

Woningfonds Starterswoningen 1 | Hoofddorp

Hoofddorp | Hoofdweg 616-622

 • 31 tweekamerappartementen, variërend in oppervlakte van 35 m² – 54 m²
 • 9 sociale huurwoningen en 22 vrije sector
 • 32 parkeerplaatsen op eigen terrein
 • Koopsom object: € 5.604.444
 • Jaarhuur op datum levering (19 juni 2019): € 311.358
 • Energie-index < 1,4

 

Emissie Woningfonds Starterswoningen 1

Investering

Fondsinvestering inclusief bijkomende kosten is ca. € 47.425.000

Huuropbrengst

Jaarhuur op datum levering (19 juni 2019): € 2.474.786

Gunstige financiering

41% van het fondsvermogen (€ 19.525.000) wordt gefinancierd met eigen vermogen en 59% met een hypothecaire lening (€ 27.900.000)

Beleggingsrendement

Prognose: enkelvoudig direct beleggingsrendement 7,1% (gemiddeld over 10 jaar), waarvan 5% contant

Spreiding

Risicospreiding over 4 woonobjecten op 4 locaties verspreid over het land: Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Helmond en Hoofddorp

Verhuur

De woningen zijn bij oplevering verhuurd; de verkoper heeft voor het eerste jaar vanaf de oplevering een huurgarantie afgegeven

Informatiebijeenkomst

Heeft u na het lezen van de informatie over Woningfonds Starterswoningen 1 nog vragen? En wilt u deze persoonlijk aan ons stellen? Komt u dan naar één van onze informatiebijeenkomsten. Wij nemen graag alle informatie, de risico's en de kenmerken van dit nieuwe woningfonds van Annexum met u door.

Naar overzicht bijeenkomsten
Annexum | Robert Everts | Relatiemanager
Robert Everts
Annexum | Evelyn van Straaten | Relatiemanager
Evelyn van Straaten
Annexum | Rob Hanemaaijer | Relatiemanager
Rob Hanemaaijer

Wilt u meer weten?

Op al uw vragen over de emissie voor Woningfonds Starterswoningen 1 zorgen wij voor een passend antwoord. Onze relatiemanagers staan voor u klaar en helpen u graag verder. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.30 uur op 020 - 572 01 01. U kunt ook met ons chatten.

Neem contact met ons op

Gezien of gehoord bij


Logo BNR Nieuwsradio
Logo Classic FM
Logo NPO Radio1
Logo NPO2
Logo NPO1