ABN Amro: half miljoen nieuwe seniorenwoningen nodig

Beleggen in zorgwoningen, vanzelfsprekend?

Er moeten een miljoen huizen bij, is afgesproken in het Woonakkoord. Daarvan zou tenminste de helft een seniorenwoning moeten zijn, zegt ABN Amro in een rapport. Volgens de bank zijn die half miljoen extra seniorenwoningen ook hard nodig om de oplopende zorgkosten te beperken.

Sectorbankier Claire van Staaij verwijst in het rapport naar een prognose van het CBS. Tot 2040 stijgt het aantal 65-plussers met 1,3 miljoen. Tegelijk dreigen de zorgkosten uit de hand te lopen. Bij ongewijzigd beleid werkt over twintig jaar een kwart van de beroepsbevolking in de zorg, tegen een zesde nu.

De ideale ’levensloopbestendige’ seniorenwoning is gelijkvloers en heeft een grote badkamer, zodat je er desnoods met een rollator of rolstoel in kunt. „Maar de buurt is net zo belangrijk”, zegt Van Staaij. „Als er niet dichtbij voorzieningen zijn, is de woning ook niet levensloopbestendig. Voor veel ouderen is 500 meter lopen naar een winkel net zo inspannend als een bergbeklimming.”

De woningen moeten liefst bij elkaar liggen, zegt Van Staaij. „Minimaal 20 eenheden per locatie, maar het moet ook weer niet te kolossaal zijn. Het is fijn als er een kleine gemeenschap is. Je hoeft daar geen deel van uit te maken, maar mensen kunnen er dan wel voor elkaar zijn.”

Doorstroming op gang

Volgens ABN Amro blijft de bouw van seniorenwoningen nu juist achter bij andere woningtypes. „Hoewel je door de bouw van seniorenwoningen ook de doorstroming op gang helpt”, aldus Van Staaij.

Uit diverse onderzoeken blijkt wel dat de verhuisbereidheid van ouderen klein is. Zelfs al erkent een derde van de 65- tot 75-jarigen dat hun woning op de duur ongeschikt zal zijn. Volgens Van Staaij is die verhuisbereidheid nu vooral zo klein omdat er nu nog te weinig aanbod is van betaalbare en geschikte huizen.

Bij ouderenbond ANBO zijn ze blij met het rapport. „Mooi dat ABN Amro dit nu ook constateert”, zegt woordvoerster Renate Evers. „Wij vinden al jaren dat er te weinig aandacht is voor seniorenhuisvesting. We hebben te maken met een dubbele vergrijzing: meer mensen worden ouder en we leven ook nog eens langer.”

Evers benadrukt dat de hele maatschappij er ook baat bij heeft. „Als je zorgt dan ouderen langer zelfstandig kunnen wonen, voorkom je ook dat mensen een beroep doen op de zorg. In een geschikt huis in een wijk met goede voorzieningen, kun je veel langer thuis blijven wonen.”

 

Bron: de Telegraaf


Gerelateerde artikelen