Albert Heijn met afstand grootste speler in e-commerce food

Online boodschappen bestellen en thuis laten bezorgen

De klantenkring van Albert Heijn is nog altijd net zo groot als die van uitdagers Jumbo en Picnic samen. Alle formules profiteren volop van de explosieve groei van online. Leverancier van maaltijdboxen HelloFresh liet de sterkste groei zien, terwijl 3 procent van de onlineklanten zegt al levensmiddelen bij Amazon.nl te hebben gekocht.

Alle stoplichten voor online stonden de afgelopen maanden op groen. Alleen een tekort aan bezorgslots hinderde een nog explosievere groei van de onlinemarkt. Het jaarlijkse Consumentenonderzoek van Deloitte, dat deze week werd gepresenteerd, geeft interessante details over wat er nu precies is gebeurd de afgelopen maanden. Het onderzoek is gehouden na de piek aan coronamaatregelen, maar de gevolgen van het dreigende virus zijn door het hele onderzoek te bespeuren, meldt Distrifood.nl.

Sterke e-commerce groei

De klantenkring voor online is fors gestegen. Van de ondervraagden zegt 3 procent alleen nog maar online boodschappen te doen, terwijl 15 procent van de consumenten aangeeft het doen van boodschappen via internet en in de fysieke supermarkt met elkaar te combineren.

Opgeteld zegt dus 18 procent van de Nederlanders ‘normaal gesproken’ in ieder geval ook via websupermarkten in te kopen. Vorig jaar was dat nog maar 13 procent van de ondervraagden. Het percentage dat alleen maar online inkocht lag toen nog maar op 1.

15 procent van de consumenten geeft aan het doen van boodschappen via internet en in de fysieke supermarkt met elkaar te combineren.

Omnichannel

Van de klanten die zowel online als fysiek boodschappen doen, zegt 25 procent dat allebei bij dezelfde supermarkt te doen. Dat is hetzelfde percentage als vorig jaar. 36 procent van de ondervraagden geeft aan dat niet te doen en dat gold vorig jaar voor nog maar 33 procent. Het ligt voor de hand dat het tekort aan bezorgcapaciteit hier een belangrijke rol bij speelt. 39 procent zegt overigens soms wel en soms niet omnichannelklant te zijn bij dezelfde formule. In een vervolgvraag zegt 22 procent van de ondervraagden online (soms) niet bij de vaste fysieke supermarkt boodschappen te doen vanwege corona.

De cruciale vraag is wat de enorme groei van de markt heeft gedaan met de verhoudingen. Ook daarover biedt het onderzoek van Deloitte duidelijke aanwijzingen. Zo geeft 29 procent van de onlineklanten aan wel eens boodschappen bij Picnic te hebben besteld. Dat was vorig jaar nog 28 procent.

Op het eerste gezicht lijkt dat een teleurstellende toename van de klantenkring voor een aanbieder die nog altijd nieuwe marktgebieden toevoegt aan zijn dienst. Daarbij moet echter wel worden bedacht dat de totale markt dusdanig is gegroeid dat ook Picnic het absolute aantal klanten stevig heeft zien toenemen. Snelheid en lenigheid waren belangrijke aandachtspunten voor de websuper.

Hetzelfde verhaal valt te vertellen over Jumbo. Van de onlineklanten in het Consumentenonderzoek geeft 33 procent aan wel eens bij Jumbo besteld te hebben, tegen 31 procent een jaar eerder. Klanten die bij verschillende websupermarkten boodschappen doen, konden in de studie van Deloitte ook meerdere opties aanvinken.

60 procent winkelt online bij AH

Ook marktleider Albert Heijn zag een groei. Inmiddels zegt 60 procent van de consumenten daar wel eens online te bestellen. Vorig jaar gaf 57 procent, van een dus veel kleinere totale groep onlineshoppers, aan klant te zijn bij de websupermarkt van Albert Heijn. Qua klantenkring zijn de verhoudingen dus amper veranderd. AH blijft de grootste, Jumbo nummer 2 en Picnic nummer 3. En de klantenkring van Albert Heijn is nog altijd bijna net zo groot als die van de twee grootste rivalen samen. Wat dat betreft is er dus niets veranderd aan de verhoudingen.

Bij nog twee andere onlinespelers geeft meer dan 10 procent van de deelnemers aan wel eens online te shoppen. Plus is op enige afstand van de grote drie de nummer 4 met 15 procent, een lichte toename ten opzichte van het onderzoek van een jaar eerder. Plus profiteerde de afgelopen maanden onder meer van het tekort aan bezorgslots.

De andere partij is veel meer een verrassing. HelloFresh heeft meer dan anderen geprofiteerd van de coronacrisis. De leverancier van maaltijdboxen trok vorig jaar nog maar 5 procent van de onlineklanten, tegen 8 procent in 2018. Nu maakt HelloFresh echter een spectaculaire comeback. 12 procent van de ondervraagden geeft aan daar wel eens een maaltijdbox te hebben afgenomen. Ook daarbij de extra opmerking dat het absolute aantal onlineklanten dus ook is gegroeid.

Marktaandelen e-commerce

De bovenstaande cijfers zeggen in principe nog niets over online marktaandelen. Het zijn slechts cijfers over klantenkringen. Aangezien Deloitte ook vraagt naar bestelfrequentie en het gemiddelde besteedde bedrag, valt hier ook wel iets over te zeggen. Al maakt Deloitte zelf die berekening in het rapport niet. Onlineklanten van Albert Heijn en Jumbo zijn flink vaker gaan bestellen. Bij AH gaat het om gemiddeld 2,06 keer per maand tegen 1,82 keer vorig jaar. Bij Jumbo liggen die cijfers op respectievelijk 2,09 en 1,66 en bij Picnic 2,45 en 2,35. Kortom, in bestelfrequentie hebben AH en Jumbo een inhaalslag gemaakt ten opzichte van Picnic.

Gemiddelde besteding

Door naar de gemiddelde besteding. Albert Heijn heeft daar te maken met een daling van €90,01 naar €85,13, maar dat is nog altijd wel veel hoger dan de andere twee grote spelers. Picnic verhoogde onder invloed van corona het minimale bedrag dat klanten moesten besteden, wat mogelijk een rol speelde in de stijging van €47,87 naar €53,09. Jumbo noteert de grootste toename: van €64,39 naar €77,01. Wanneer we die drie factoren dan een beetje tegen elkaar afwegen, dan lijkt Jumbo iets te zijn ingelopen op Albert Heijn. Alle grote spelers kunnen echter tevreden naar hun groeicijfers kijken.

De (on)zin van afhaalpunten

Wat niet verandert, is het feit dat al die investeringen van supermarkten in afhaalpunten niet veel zin hebben gehad. Uit andere cijfers bleek eerder dat hier weer iets meer gebruik van werd gemaakt. Dat gebeurde echter waarschijnlijk vooral uit noodzaak, omdat de betreffende consumenten moeite hadden een bezorgslot vast te leggen. Deloitte vraagt al jaren aan de deelnemers van het Consumentenonderzoek hoe ze hun online bestelde boodschappen het liefst in hun bezig willen krijgen.

88 procent zegt dat thuisbezorgen de voorkeur heeft, zelf afhalen in de supermarkt kan maar rekenen op 3 procent van de ondervraagden terwijl afhalen bij een afhaalpunt/ verzamelpunt ook op 3 procent blijft steken.

 

Bron: Logistiek


Gerelateerde artikelen