CBRE: Beleggingen in vastgoed gedaald met 16%

Beleggen in kantoren

Het beleggingsvolume in de vastgoedmarkt daalde het afgelopen half jaar met 16% vergeleken met de eerste helft van 2019. Hoewel deze daling significant is, lijkt de impact van de coronacrisis volgens de laatste prognoses van vastgoedadviseur CBRE iets minder groot is dan in eerste instantie gedacht.

Voor heel 2020 verwacht CBRE op dit moment een daling in het volume van 25-35% ten opzichte van 2019. De cijfers verschillen sterk per sector: hotels, centrale winkelgebieden en grote winkelcentra worden het hardst geraakt, terwijl logistiek vastgoed en woningen relatief ongeschonden blijven.

Vergeleken met de kredietcrisis staat de vastgoedmarkt er nu veel beter voor. Dit komt onder andere door de grotere spreiding van beleggingen over de verschillende vastgoedsectoren. Dit zorgt ervoor dat buitenlandse beleggers vertrouwen blijven houden in de Nederlandse vastgoedmarkt: hun aandeel in de beleggingsmarkt nam in de eerste crisismaanden nauwelijks af.

Halfjaarlijks beleggingsvolume per vastgoedsector

Vertrouwen buitenlandse beleggers

Tijdens kredietcrisis trokken buitenlandse beleggers zich terug en bleven de Nederlandse partijen over. Het aandeel buitenlands kapitaal daalde van 45% in 2007 naar nog maar 29% in 2008. Een dergelijke terugtrekking is nu niet aan de orde. Het aandeel van buitenlands kapitaal blijft in Q1 2020 vrijwel onveranderd, wat aangeeft dat buitenlandse partijen vertrouwen blijven houden in de Nederlandse vastgoedmarkt.

CBRE Mid-Year Market Outlook 2020
Bekijk het rapport met de huidige marktsituatie en verwachtingen voor het komende half jaar

Logistiek en woningen blijven goed presteren

De logistieke sector komt relatief goed door de crisis heen. Het overgrote deel van de logistieke operaties gaat gewoon door en het leegstandpercentage blijft laag. Deze sector is samen met de woningsector het minst geschaad door de coronacrisis. Dit in tegenstelling tot de hotelsector en de winkelmarkt, die het hardst geraakt worden.

Betere spreiding beleggingsvolume over sectoren

Door de toegenomen spreiding van investeringen over de verschillende sectoren is de vastgoedbeleggingsmarkt stabieler geworden. In 2007 ging 68% van de beleggingen naar kantoren. In 2020 was dit nog maar 18%. Andere sectoren zoals woningen, zorgvastgoed en industrieel en logistiek vastgoed kregen de afgelopen jaren meer belangstelling van investeerders.

 

Bron: CBRE


Gerelateerde artikelen