Onderzoeksbureau Calcasa: ‘Woningmarkt koelt af’

Woningmarkt in Nederland

Het aantal woningverkopen neemt af, de woningprijzen stijgen minder snel en ook andere woningmarktindicatoren – zoals de licht verslechterde betaalbaarheid, het dalende consumentenvertrouwen en de afvlakkende economische groei – ondersteunen het beeld dat de woningmarkt afkoelt. Dat stelt onderzoeksbureau Calcasa vandaag.

De woningprijzen stegen de afgelopen vijf jaar enorm. De prijsstijgingen gingen gepaard met positieve woningmarktindicatoren: stijgende woningverkopen, een dalend woningaanbod, een goede betaalbaarheid, economische groei en een positief consumentenvertrouwen.

Diffuus beeld

Het huidige beeld van de woningmarkt is diffuus: het aantal verkochte woningen neemt af, het woningaanbod daalt nog steeds, de betaalbaarheid verslechtert licht maar is nog steeds historisch goed, de economische groei vlakt af en het consumentenvertrouwen is sterk gedaald.

Dit leidt tot een afvlakking van de woningprijsstijgingen en op bepaalde plekken zelfs tot voorzichtige woningprijsdalingen. Op jaarbasis stijgen de woningprijzen nog in alle gemeenten in Nederland, maar op kwartaalbasis is de prijsstijging in de afgelopen vier kwartalen afgenomen en in het laatste kwartaal van 2018 zijn de prijzen in bijna een op de vijf gemeenten zelfs gedaald.

Verandering van de gemiddelde woningprijs in het vierde kwartaal van 2018 ten opzichte van het derde kwartaal van 2018 voor alle koopwoningen per gemeente in Nederland:

Gemiddelde woningprijs in Q4 t.o.v Q3 2018

Woningprijzen stijgen minder snel

In het afgelopen kwartaal stegen de woningprijzen in Nederland met 1%, de laagste kwartaalstijging sinds het eerste kwartaal van 2016. Op jaarbasis is de prijsstijging nog steeds fors, namelijk 9,3%.

Als de woningprijsontwikkeling op gemeenteniveau wordt geanalyseerd, dan valt op dat in het vierde kwartaal van 2018 in bijna een op de vijf gemeenten de woningprijzen daalden. Deze gemeenten liggen voornamelijk in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg. In de drie kwartalen daarvoor daalden de prijzen in minder dan 5% van de gemeenten op kwartaalbasis.

Daarbij dient te worden vermeld dat het lastig is om de woningprijsontwikkeling op kwartaalbasis voor een relatief klein gebied betrouwbaar te meten; het is vooral de trend die belangrijk is.

Bekijk het volledige rapport via www.calcasa.nl.

 

Bron: VastgoedJournaal


Gerelateerde artikelen