Waarde beleggingen zorgvastgoed in 2019 boven €1 miljard

Waarde beleggingen zorgvastgoed in 2019 boven €1 miljard

Uit onderzoek van vastgoedadviseur Capital Value blijkt dat de investeringen in zorgvastgoed de eerste helft van 2019 met 40% zijn toegenomen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Naar verwachting zal het aantal investeringen ook in de tweede helft van het jaar stijgen en de totale waarde aan beleggingen in 2019 de € 1 miljard overschrijden. Er werd vanaf januari circa €415 miljoen geïnvesteerd in zorgvastgoed. Dit is een nieuw record. 

Uit eerder onderzoek van Capital Value bleek dat beleggers en corporaties voor 2019 gezamenlijk circa €1,7 miljard beschikbaar hebben voor investeringen in dit segment.

Zorgvastgoed goed alternatief voor woningbeleggingen

Hoewel de aanvangsrendementen een lichte daling laten zien, blijft de interesse in zorgvastgoed toenemen. Volgens het onderzoek zien beleggers in zorgvastgoed een goed alternatief voor de reguliere woningbeleggingsmarkt waar het aanbod schaars is en de rendementen laag zijn. Demografische ontwikkelingen en het huidige zorgstelsel in Nederland maken zorgvastgoed een toekomstbestendige beleggingscategorie.

Minder internationale beleggers in 2019

Opvallend is het toegenomen aandeel in het investeringsvolume door Nederlandse beleggers. Deze partijen waren goed voor ruim 80% van het beleggingsvolume in zorgvastgoed. Waar internationale investeerders in 2018 zeer dominant aanwezig waren, kocht in de eerste zes maanden van 2019 slechts een select aantal internationale partijen zorgvastgoed aan.

Toename aantal transacties maar volume per transactie gedaald

De transacties in het eerste half jaar betroffen relatief veel nieuwbouwontwikkelingen en daarmee een welkome uitbreiding op de voorraad zorgvastgoed in Nederland. Het ging met name om single asset deals met een gemiddelde omvang van minder dan €5 miljoen. In 2018 betrof de gemiddelde omvang ruim €7 miljoen.

Kansen voor particuliere beleggers

Manon Kuipers, specialist zorgvastgoed Capital Value: “Waar het aantal transacties sterk is toegenomen, is het gemiddelde volume per transactie gedaald. Wij zien dat beleggers kritischer naar de omvang van transacties kijken om het beschikbare kapitaal te kunnen aanwenden. Institutionele en internationale beleggers verwerven bij voorkeur zorgcomplexen of portefeuilles met een minimale omvang van €10 miljoen. De beschikbare zorgcomplexen zijn over het algemeen van kleinere omvang. Er liggen in dit segment kansen voor particuliere beleggers en fondsenbouwers.”

 

Bron: VastgoedJournaal


Gerelateerde artikelen