Terugtrekkende beweging van de banken zal niet oneindig zijn

(Bank)financiering van vastgoed

Banken worden steeds strenger wat het lastiger maakt om nieuwe financieringen aan te vragen. In eerdere artikelen kwamen zes verschillende banken aan het woord, maar hoe ervaren de aanvragers van vastgoedfinanciering dit beleid in de praktijk? VastgoedJournaal sprak met Huib Boissevain, directeur bij Annexum en Rob van der Sterren, managing director bij Coever Vastgoed.

Eerder publiceerde VJ de reacties van de drie grootbanken ABN Amro, ING en Rabobank in welke mate de loketten voor vastgoedfinanciering bij hen nog open zijn. De eerste voorzichtige conclusie die hieruit kon worden getrokken is dat zakelijke vastgoedleningen bij de ‘Big Three’ nog altijd mogelijk is maar dan wel onder strengere voorwaarden.

In het tweede deel waarin VJ de Nederlandse topmannen van Deutsche Hypo (Wouter de Bever), NIBC (Jan Willem van Roggen), en Berlin Hyp (Rogier Bos) ondervroeg blijkt dat deze banken juist meer vastgoedfinancieringen wensen te verstrekken onder voorwaarden die in sommige gevallen ook als ‘strenger’ kunnen worden uitgelegd.

Maar hoe ervaren de aanvragers van vastgoedfinanciering dit beleid in de praktijk? VJ sprak met Huib Boissevain, directeur bij Annexum en Rob van der Sterren, managing director bij Coever Vastgoed.

Mix van financiers

Hoe ziet het financieringsbeleid eruit van beide beleggers? Coever Vastgoed en Annexum maken allebei gebruik van verschillende banken uit binnen- en buitenland.  “De financieringen van de fondsen van Annexum worden geleverd door Duitse banken of Angelsaksische fondsen. Nederlandse banken zijn eerder uitzondering”, vertelt Huib Boissevain tegen VJ. “Brugfinancieringen komen van klanten van Annexum.”

Coever Vastgoed maakt daarentegen wel voornamelijk gebruik van Nederlandse banken en in sommige gevallen van buitenlandse banken gericht op de Nederlandse markt. “Alternatieve financieringsvormen worden op dit moment nog niet actief overwogen of onderzocht,” vertelt Rob van der Sterren.

Prijsopdrijvend effect

Op de vraag of het lukt om te herfinancieren tegen betere voorwaarden antwoordt Boissevain: “Rentes en opslagen laten een dalende trend zien. LTV’s zijn iets lager dan in het verleden en aflossingsvrije financieringen komen nauwelijks meer voor.”

Omdat Coever Vastgoed investeert met een beperkt risicoprofiel, merkt Van der Sterren dat er ‘tegen concurrende prijzen’ financiering kan worden aangetrokken. “Oftewel met lagere aflossingsschema’s, betere boete rente clausules en betere afspraken voor convenanten.” Aan de andere kant merkt Van der Sterren dat banken minder geïnteresseerd zijn in vastgoedfinancieringen. “Hierdoor neemt het aantal aanbieders af en dit heeft een prijsopdrijvend effect als gevolg van een afnemend speelveld.”

Kieskeuriger

Hebben beide beleggers te maken gehad met een weigerachtige houding van de huisbank? Van der Sterren antwoordt: “Wij hebben tot nu toe nog geen weigerachtige houding ervaren van de huisbank, maar dit wordt wellicht beïnvloed door onze eigen strategie ten aanzien van beleggingen en financiering. Daarbij zijn we samen met onze huisbank in onderlinge communicatie over onder andere de (kwaliteit van de) investeringen, het financieringsbeleid en de prognoses.”

Extra huisbank of crowdfunding

Beide beleggers denken dat de financieringsmarkt zich nog wel verder zal uitbreiden. Boissevain zegt tot slot: “Banken zullen vastgoed blijven financieren. Dit segment is een dermate belangrijk en overal voorkomend onderdeel van de economie, dat banken hier niet onderuit kunnen. De huidige terugtrekkende beweging zal niet oneindig doorgaan. Wel zullen alternatieve kanalen als debt-funds en crowdfunding sterk gaan groeien.”

Van der Sterren vult aan: “Wij verwachten in de komende jaren ons financieringsbeleid voort te kunnen zetten, maar we sluiten niet uit dat er een meer voorzichtige of krimpende financieringsmarkt zal komen. De groei die we nastreven zal wellicht vragen om een extra huisbank of een preferred supplier.”

 

Bron: VastgoedJournaal


Gerelateerde artikelen