Aanvragen brochure Super Winkel Fonds

Het is belangrijk om zelf te bepalen of deze belegging bij u past. Daarvoor is het raadzaam om de kansen en risico’s zorgvuldig af te wegen. De brochure bevat een beknopte weergave van het aanbod voor het Super Winkel Fonds. In het prospectus worden de risico’s uitgebreid beschreven.

  • Annexum houdt hierbij rekening met uw privacy