Annexum | Additionele bestanden

Essentiële informatie om te downloaden

Annexum | Additionele bestanden

De op deze pagina elektronisch ter beschikking gestelde documenten zijn ook in hard copy beschikbaar. Op verzoek sturen wij u deze documenten kosteloos toe.

Vergunninghoudende AIFMs

Op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt u een actueel overzicht met AIFM’s, oftewel beheerders die sinds 22 juli 2014 van rechtswege een AIFMD-vergunning hebben en beheerders aan wie de AFM een AIFMD-vergunning heeft verleend, incl. de door hen beheerde beleggingsinstellingen.

Register AFM

In dit overzicht van de AFM met Vergunninghoudende AIFMs bekijkt u de actuele status van de beleggingsfondsen van Annexum in het AFM-register.

Bekijk het AFM-register