Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed

Beleggen in vastgoed bij Annexum? Annexum heeft, als een van de weinige aanbieders, een brede portefeuille verdeeld over diverse marktsegmenten. Beleggingsfondsen in woningen, kantoren, winkels, zorgvastgoed en supermarkten, bij ons investeert u in diverse segmenten zodat uw risicospreiding optimaal is. We hebben open en gesloten beleggingsfondsen en bieden regelmatig emissies aan in bestaande fondsen of, na acquisitie van nieuw vastgoed, in nieuwe fondsen.

Kantorenvastgoed
Beleggen in kantorenvastgoed, een goed idee? De Nederlandse kantorenmarkt heeft de afgelopen jaren een duidelijke weg omhoog in gezet. Er wordt meer kantoorruimte verhuurd dan verkocht en daarnaast is er een dalende leegstand. Vooral in de Randstad is de verbetering van de verhouding tussen vraag en aanbod het sterkst voelbaar. Dat de vraag naar kantoren zich de laatste jaren gunstig ontwikkelt, komt onder meer door het herstel van de economie. Daarnaast spelen veranderde kwaliteitseisen een rol, die ervoor zorgen dat meer bedrijven hun bestaande huisvesting verwisselen voor hoogwaardige kantoorruimte.

Beleggen in kantoren kan bij Annexum in diverse fondsen. Lees hier meer.

Winkel- en supermarktvastgoed
Beleggen in winkelvastgoed luistert nauw. Winkelketens zijn niet allemaal even goed in staat zich aan te passen aan een veranderend retaillandschap. Des te belangrijker wordt het om, bij investeren in winkelvastgoed, goed te kijken naar locatie, solvabele huurders,  huurcontracten en risicoprofiel. Beleggen in supermarktvastgoed is van een andere orde. Supermarktomzetten stijgen al jaren en hebben een stevige positie bij het voorzien in levensbehoeften. Daarnaast bieden supermarkten steeds meer een beleving, het is niet alleen meer de plek waar men boodschappen doet. Supermarkten zijn over het algemeen grotere, solvabele partijen, die zeer vast aan hun panden en locaties zijn gebonden. Het verkrijgen en behouden van vestigingsplaatsen is cruciaal in de marktstrategie van supermarkten. Annexum heeft veel expertise met en een groot netwerk in supermarktvastgoed.

Beleggen in grote supermarkt beleggingsfondsen? Lees hier meer over onze fondsen. En op annexum.nl/beleggeninsupermarkten geven we u een inkijkje in de wereld achter supermarktvastgoed.

Woningen
De woningmarkt is booming. Beleggen in woningen biedt veel kansen. De crisisjaren met dalende woningverkopen en prijsdalingen liggen al weer ver achter ons. De vraag naar koop- en huurwoningen is groter dan het aanbod. De bouwproductie stijgt wel, maar met name voor koopwoningen. Er ontstaat dus een tekort aan huurwoningen. Ook de nieuwe Woningwet biedt kansen voor beleggers doordat woningcorporaties naar verwachting de komende jaren woningcomplexen in de verkoop zullen zetten. Deze ontwikkelingen dragen ertoe bij dat beleggen in woningen extra aantrekkelijk is.

Lees hier meer over beleggen in onze woningfondsen. En wilt u weten hoe Annexum de (starters)woning ziet? Kijk op annexum.nl/beleggeninwoningen.

Zorgvastgoed
Beleggen in zorgvastgoed? zorgsector kent een grote vraag naar zorgappartementen op goede locaties. Mede door de vergrijzing en de behoefte om langer zelfstandig te wonen, zal deze vraag de komende jaren toenemen. Veranderingen in het zorgbeleid van de overheid en de toenemende vergrijzing van de bevolking leiden tot een grotere vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Private initiatieven binnen de zorg resulteren in aantrekkelijke investeringsmogelijkheden waarbij Annexum zich voornamelijk richt op zorgvastgoed binnen de particuliere woonzorg. Langdurige stabiliteit en aantoonbare groeipotentie zorgen voor een interessant rendement. Annexum werkt daarom alleen samen met ervaren en toonaangevende zorgaanbieders op goede locaties met een hoge bezettingsgraad. Vooralsnog een niche, maar wel een niche met groeipotentie, die stabiele rendementen, solvabele huurders én langjarige huurcontracten biedt.

Beleggen in zorgvastgoed? Lees hier meer over onze fondsen.

Bijzondere beleggingen
Annexum biedt ook enkele andere fondsen, die zijn gevangen onder de noemer ‘overige beleggingsfondsen’. Hieronder vallen onder meer een fonds dat belegt in een vakantiepark, een grondfonds, een woningfonds en het Dutch Microfund. Deze laatste investeert in microfinancieringsproducten waarmee ondernemers in opkomende markten worden geholpen aan meer financiële armslag.

Lees hier meer over onze overige beleggingsfondsen.


Vastgoed Fundament Fonds | Amersfoort, Databankweg
Annexum | Zorgveste Koetshuys Erica, Hilversum
Vastgoed MECC | NH Hotel | Maastricht
Vastgoed Fundament Fonds | Groningen, Boumaboulevard
Annexum | Zorgveste Slingerbosch
Vastgoed Fundament Fonds | Houten, De Molen
Woningfonds Apeldoorn CV | woonwijk ‘De Mheen’
Woningfonds Hoofddorp CV
Woningfonds Hoofddorp CV

Uit de vastgoedportefeuille van Annexum | een selectie kantoren, hotels en (zorg)woningen

Super Winkel Fonds | Coop | Zwolle, Maagjesbolwerk
Supermarkt Fonds Nederland | Albert Heijn | Zierikzee, Lange Nobelstraat
Supermarkt Fonds Nederland | Albert Heijn | Den Haag, Frederik Hendriklaan
Supermarkt Fonds Nederland | Aldi | Hilvarenbeek, Bloemenstraat
Supermarkt Fonds Nederland | Jumbo | Eindhoven, Biarritzplein
Super Winkel Fonds | Emté (Jumbo sinds 102018) | Udenhout, Kreintenmolenstraat
Crystalveste | Basic-Fit | KCF | Rijswijk, Bogaardplein
Supermarkt Fonds Nederland | EMTE | Leerdam
Supermarkt Fonds Nederland | Lidl | Geleen, Annastraat

Uit de vastgoedportefeuille van Annexum | een selectie supermarkten en winkels