Consument heeft nog steeds vertrouwen in huizenmarkt

Investeren in woningen

Sinds de coronamaatregelen bieden steeds meer mensen hun huis te koop aan. Het aanbod steeg met maar liefst 34 procent. Dit blijkt uit data die Funda en NVM verzamelden voor het AD.

Ten tijde van de aankondiging van de intelligente lockdown is het aantal verkochte woningen gestegen met 4 procent. Ook de verkoopsnelheid is toegenomen. Waar het vorig jaar gemiddeld 42 dagen duurde voordat een woning verkocht werd, ligt dit gemiddelde nu nog maar op 29 dagen. In week twintig werden zelfs de meeste huizen verkocht van 2020. “Je verwacht dat mensen voorzichtiger worden”, vertelt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt van de TU Delft. “Als het vertrouwen daalt, zie je het aantal transacties teruglopen. Het feit dat de consument het vertrouwen nog niet heeft verloren, maakt dat de woningmarkt redelijk stabiel blijft.”

De woonwensen van woningzoekers zijn wel veranderd. Het aantal mensen dat nu zoekt op een huis met een buitenruimte of een tuin, is met 20 procent toegenomen. Appartementen zijn minder in trek sinds de coronacrisis, het zoekvolume nam met 12 procent af. Ook zijn mensen die in de stad wonen sinds de coronacrisis minder tevreden over hun woonsituatie dan mensen buiten de stad.

Woningmarktdeskundige Nic Vrieselaar van de Rabobank: “De afgelopen jaren kochten mensen eerst een nieuw huis en zetten dan pas hun eigen huis te koop. Daardoor was er heel weinig aanbod. Het kan zijn dat vanwege de onzekerheid het huidige huis al eerder wordt aangeboden, zodat je zeker weet dat je de overwaarde in kunt zetten voor een nieuw huis. Daardoor loopt het aanbod op.” NVM-voorzitter Onno Hoes bevestigt dit beeld. “Mensen hebben de verkoop van hun huis naar voren gehaald, omdat ze denken dat er misschien nog wel een crisis aankomt”.

Honderdduizenden huurders bezorgd over inkomen

Uit maandelijks onderzoek van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector blijkt dat ruim 360.000 hurende huishoudens (16 procent) zich steeds meer zorgen maken over hun inkomen. Zij verwachten op termijn problemen met het betalen van hun vaste lasten, waaronder de huur, meldt het AD. Dit geldt ook voor huurders die nog geen dalende inkomsten hebben. Hoe langer de crisis voortduurt, hoe groter de kans dat ook zij hun inkomsten onzeker zien worden.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken doet een moreel appèl op verhuurders om naar oplossingen te zoeken als een huurder aangeeft in financiële problemen te zitten. De motie om de huurverhoging dit jaar te bevriezen, is eerder deze maand verworpen. Volgens de minister is het bevriezen van huren onverstandig, omdat woningcorporaties de huurinkomsten hard nodig hebben om ook tijdens de coronacrisis te blijven bouwen.

Het NRC bericht dat woningcorporaties sinds maart bijna 9.000 meldingen hebben gekregen van betalingsproblemen. Ze verwachten een toename, omdat het vermoeden bestaat dat huurders de afgelopen tijd hun buffers hebben opgebruikt. De hardst getroffen huurders zijn zzp’ers en freelancers, die hun inkomen hebben zien wegvallen, en huurders van kleine bedrijfsruimtes. Getroffen huurders hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken over hun woonsituatie. Landelijk is afgesproken dat niemand uit zijn huis wordt gezet tijdens de coronacrisis. Daarnaast zeggen corporaties voor elke huurder een oplossing ‘op maat’ te zoeken. In de praktijk is dat vaak uitstel van huurbetaling of het treffen van een betalingsregeling.

Ilse Kaandorp, directeur Vastgoed Management Nederland acht de kans klein dat de boekwaarde/marktwaarde van portefeuilles met huurwoningen door de coronacrisis onder druk komt te staan. De vraag is nog altijd groter dan het aanbod, meldt zij in Vastgoedmarkt.

Meer weten over beleggen in woningen?
Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninwoningen

Transformatie winkelvastgoed naar woningen meest kansrijk, gemeenten passief

Transformatie van leegstaand winkelvastgoed in stads- en dorpscentra wordt prioriteit nummer één de komende jaren, zo blijkt uit onderzoek onder gemeenten door Stec Groep. De komende jaren wordt een krimp verwacht van 10 tot 40 procent van centrumvoorzieningen. Middelgrote en grote centra worden het hardst geraakt, dit komt door het grote aanbod modezaken. De opgave om winkelgebieden compacter te maken, wordt door de coronacrisis versterkt. Transformatie van winkelvastgoed komt echter heel beperkt van de grond. Gemeenten nemen een passieve rol aan en leggen het initiatief voor transformatie bij vastgoedeigenaren neer.

Tegelijkertijd beoordelen gemeenten dat de samenwerking met vastgoedeigenaren stroef verloopt. Actief ingrijpen door een gemeente blijkt het meest effectief, echter bijna 40 procent van de gemeenten geeft aan dat gemeentelijke financiën een belemmering vormen voor de transformatieaanpak. Bij transformatie van centra zijn woningen het meest kansrijk voor een haalbare businesscase. De komende jaren is er behoefte aan 240.00 woningen in (stedelijke) centra.

Martijn Exterkate, adviseur Stec Groep: “Het momentum voor transformatie is groter dan ooit. Vastgoedeigenaren gaan zeker niet ontkomen aan een afwaardering van vastgoed. Vasthouden aan investeringswaarde is niet langer houdbaar. Daarom zal de markt transformatie van (winkel)vastgoed omarmen. Ik pleit er voor om deze crisis te benutten voor structuurversterking op langere termijn.” Gemeenten die staan voor levendige en vitale centra moeten volgens Exterkate de regierol pakken.

Dit is een samengesteld artikel op basis van meerdere bronnen.

 

Bron: AD | NRC | Vastgoedmarkt


Gerelateerde artikelen