Deze trends gaan de bouw- en vastgoedsector transformeren

Deze trends gaan de bouw- en vastgoedsector transformeren

Transformatie door innovatie, dat staat de bouw- en vastgoedsector te wachten. Welke trends zijn er? En wat leveren zij op?

Trends die de bouw- en vastgoedsector flink veranderen

Eén van de meest conservatieve sectoren, dat is het imago van de bouw- en vastgoedsector. Maar voor hoelang nog? Want er zijn sterke trends die deze sector ingrijpend gaan veranderen. Zij draaien om maatschappelijke vraagstukken en vernieuwing. Welke trends zijn dit precies? En wat leveren zij op?

Duurzaamheid en innovatie in de bouw- en vastgoedsector

De trends die het ontwerp- en bouwproces gaan veranderen, hangen sterk samen met de voortgaande technologische vernieuwing. En met maatschappelijke vraagstukken zoals de bouwopgave en verduurzaming. De belangrijkste trends draaien om:

  1. Duurzaamheid
  2. Digitalisering
  3. Nieuwe technologieën
  4. Kunstmatige intelligentie

Duurzaamheid verandert het denken en handelen in de bouw flink. Volgens Bouwwereld zijn steeds meer bouwers en aannemers bewust met duurzaamheid bezig. Zij willen en moeten weten welke materialen worden gebruikt, wat de effecten ervan zijn en wat de alternatieven zijn. Om de ecologische voetafdruk te verkleinen moet volgens Siemens de bouwsector meer bouwmaterialen recyclen en klimaatvriendelijke alternatieven gebruiken. Cobouw spreekt van een duurzaamheidsrevolutie die doorzet. Deze gaat over:

  • duurzame bouwmethoden;
  • energie-efficiënte woningen en gebouwen;
  • duurzame bouwmaterialen;
  • bouwprojecten met duurzame eigenschappen.

Andere trends in de bouw- en vastgoedsector draaien om technologische innovaties. En zij staan zeker niet los van duurzaamheid.

Digitalisering in alle fases van vastgoedprojecten

BIM (Building Information Modelling) levert een virtuele weergave van een bouwwerk. Hierin worden geometrie en informatie aan elkaar gekoppeld (BIM portal). Al tijdens het ontwerpproces kan het hele project worden bestudeerd en veranderd. Veranderingen worden direct zichtbaar, in constructie (2D of 3D), planning (4D) en kosten (5D). Dit virtuele model is de Digital Twin van het bouwwerk. Als met alle data ook voorspellende modellen worden gemaakt, ontstaan de Predictive Twins van een asset (TNO).

Digitalisering gaat ook een grote rol spelen bij Project Management door de automatisering hiervan. De computer leert de ideale volgorde van de projectstappen en gebruikt BIM-gegevens om zelf projectplannen te maken. Digitaal projectmanagement kan winsten van gemiddeld 11% in kosten en 17% in tijd opleveren.

En tot slot het beheer van vastgoed. Ook als het project is opgeleverd blijft digitalisering een grote rol spelen. In de slimme gebouwen van de toekomst verzamelen sensoren informatie over gebouwapparatuur. Algoritmes zorgen vervolgens voor een optimaal beheer van het gebouw.

Alles weten over beleggen in vastgoed?Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninvastgoed

Nieuwe technieken

Nieuwe technieken dringen langzaam maar zeker door in de bouw. Zij zijn het stadium van gadget of hype al voorbij. En hun belang groeit snel. Robots in de bouw worden al ingezet in omgevingen met een hoog risico en voor fysiek zware en ongeschoolde arbeid zoals tillen. Robots maken ook al complexe structuren uit alternatieve bouwmaterialen, en kunnen ingezet gaan worden voor reparaties op moeilijk bereikbare plaatsen. Of in gevaarlijke gebieden, waar een natuurramp heeft plaatsgevonden.

Augmented Reality wordt volgens Bouw en Uitvoering een echte trend in de bouw. De werkelijkheid, aangevuld met beelden van hoe het er ook kan uitzien, biedt heel veel mogelijkheden voor vastgoed. Toekomstige projecten lijken al in hun echte omgeving te staan. Architectonische en structurele veranderingen zijn direct zichtbaar. En het biedt de mogelijkheid om allerlei simulaties uit te voeren.

Slimme kleding of draagbare technologie is een andere technologische trend in de bouw. Technologie, ingebouwd in kleding of accessoires, verbetert het comfort, efficiëntie en veiligheid (Bouwend Nederland). Een grote innovatie in de bouw is het exoskelet dat werknemers in de bouw ondersteunt. En zo het letsel en risico bij werknemers vermindert.

Tot slot de drones. Het gebruik van drones in de bouwsector is een snelgroeiende trend, met een stijging van 239% per jaar. De drone-software levert real-time data die kan worden gebruikt voor snelle besluitvorming en verbetering van het bouwproces.

AI dringt ook door in de bouw

De bouwsector kent al spraakmakende bedrijven die zich richten op de toepassing van kunstmatige intelligentie in de bouw. Met de databases en algoritmes van AI (Artificial Intelligence) kunnen voor nieuwe bouwschema’s snel tientallen miljoenen verschillende mogelijkheden worden onderzocht. AI kan ook worden gebruikt voor de evaluatie van bouwplaatsen, de planning en risicovolle situaties. En AI is onlosmakelijk verbonden met de robots in de bouw.

TNO onderzoekt de toegevoegde waarde van AI in de bouw, infra, maritiem en offshore sectoren. AI kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het toetsen van een bouwinformatiemodel tijdens het ontwerp en de engineering.  En voor het toetsen van een opgeleverd gebouw aan de bouw- en regelgeving.

Wat zit er achter de trends in de bouw?

In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn (Rijksoverheid). De bouwsector kan daar met duurzaam bouwen flink aan bijdragen. De technologische innovatie ondersteunt duurzaam bouwen. Digitalisering, nieuwe technologieën en kunstmatige intelligentie zorgen allemaal voor een efficiëntere manier van (samen)werken. En zij helpen bij de energieopgave en materiaaltransitie.

Zo helpt bijvoorbeeld de Digital Twin fouten te voorkomen, disciplines optimaal te coördineren en de kosten actueel te houden. Processen worden hierdoor niet alleen transparanter, maar vooral ook efficiënter.

De trends in de bouw hebben nog meer voordelen. Het gebruik van data en hoogwaardige bouwtechnologie leidt tot meer productiviteit. En dat is hard nodig, onder andere voor de nieuwbouw en verduurzaming van woningen.

Door te automatiseren kan ook het tekort aan arbeidskrachten in de bouw deels worden opgevangen. En innovaties maken de bouw aantrekkelijker voor jongeren. ING wijst erop dat robotisering, AI en data ook gevolgen voor de aard van het werk hebben. De behoefte aan andere skills en competenties van medewerkers neemt toe en leidt tot een war on talent met meer aandacht voor diversiteit. Duurzaam Gebouwd concludeert dat de nieuwe technieken, AI en digitalisering het stadium van mooie extraatjes voorbij zijn. Ze worden onmisbaar om concurrerend te blijven. Het zou mooi zijn als deze nog altijd sterke drijfveer voor ondernemingen de verduurzaming een flinke boost geeft.


Gerelateerde artikelen