Ontwikkelingen in het vastgoedlandschap 2024

Beleggen in kantoren

We hebben een aantal ontwikkelingen geïdentificeerd die het vastgoedlandschap in 2024 bepalen en beïnvloeden. Zij zorgen voor uitdagingen, maar bieden ook kansen.

Rente en inflatie stabiel, maar aan de hoge kant  

Na een periode van grilligheid lijkt de rente te stabiliseren, ook al blijft zij op een wat hoger niveau. Ook de inflatie lijkt af te vlakken na een periode van pieken en dalen. Hoewel een daling van de rente gunstig is voor vastgoedbeleggers – door lagere financieringskosten – blijven de rentetarieven nog steeds boven het niveau van vijf jaar geleden. Dit kan betekenen dat rendementen op vastgoedinvesteringen nog steeds niet terugkeren naar eerdere niveaus. Daarnaast kunnen partijen die afhankelijk zijn van het verlengen van hun hypotheek, zoals vastgoedontwikkelaars en huiseigenaren, nog altijd een uitdaging hebben moeilijkheden ondervinden door de hogere rentetarieven in vergelijking met enkele jaren geleden.  

Uitdagingen op de woningmarkt 

Beleggers hebben te maken met een complexe omgeving, waarin ze rekening moeten houden met factoren als regelgeving, demografische trends en specifieke vraag naar verschillende woningtypen. Ondoordachte regelgeving heeft de groei van de bestaande woningvoorraad belemmerd, waardoor een integrale aanpak nodig is om de markt weer gezond en in beweging te krijgen. Het controversieel verklaren van de Wet Middenhuur duidt op een groeiend bewustzijn en mogelijk meer doordachte besluitvorming in de Tweede Kamer. Er is een breed gedragen erkenning dat een doortastende aanpak nodig is om de woningmarkt weer in balans te brengen en duurzame oplossingen te bieden voor de toekomst. 

Supermarktsector: huurstijgingen en digitale uitdagingen 

Supermarktvastgoed blijft aantrekkelijk voor beleggers, onder meer vanwege de stabiele inkomstenstromen. Zo is vaak contractueel vastgelegd dat de inflatie een-op-een mag worden doorbelast aan de huurder. Daar komt ook nog eens bij dat supermarkten sterke en solvabele huurders zijn en hun waarde in het logistieke systeem meermaals hebben bewezen. Het afgelopen jaar zijn de beleggingswaarden van supermarkten in euro’s gelijk gebleven of iets gedaald, terwijl de rendementen zijn gestegen. Meer in het algemeen worden supermarkten weer steeds aantrekkelijker voor beleggers, zeker nu andere retailcategorieën meer onder druk komen te staan.  

Duurzaamheid  

ESG speelt een steeds prominentere rol binnen de vastgoedsector. Interessant is onder meer het effect op huurprijzen: duurzame panden worden vaak tegen hogere prijzen verhuurd dan niet-duurzame panden, wat duurzaamheidsinvesteringen financieel aantrekkelijk maakt. De adoptie van ESG-principes lijkt echter sneller te gaan in het bedrijfsleven dan in de vastgoedsector. Er dreigt een tekort aan “Parijs-proof” kantoren te ontstaan, wat mogelijk leidt tot verdere stijging van huurprijzen. 

Kansen en vooruitzichten in de leisure-sector 

De leisure-sector biedt veel mogelijkheden voor vastgoedbeleggers. Het herstel van de reis- en toerismesector na de coronapandemie heeft geleid tot een groeiende vraag naar hotelaccommodaties. Investeringen in goed gelegen hotels kunnen aantrekkelijke rendementen opleveren, vooral gezien de toenemende reisuitgaven onder verschillende demografische groepen. Hoewel de hotelsector volatieler kan zijn dan andere sectoren, bieden waardevolle locaties en sterke hotelmerken stabiliteit en groeipotentieel voor beleggers. Meer in het algemeen lijken marktomstandigheden voor hotels gunstig te blijven, tenzij zich zeer moeilijke economische omstandigheden voordoen. Dit alles betekent een positief vooruitzicht voor investeringen in de hotelsector. 

Conclusie  

Hoewel beleggers nog steeds geconfronteerd worden met onzekerheden op het gebied van politiek en wet- en regelgeving, vooral op de woningmarkt, is het bemoedigend dat de rente zich lijkt te stabiliseren. Een lichtpuntje is te vinden in het feit dat supermarkten een stijging van huurprijzen ervaren, wat gunstig is voor investeerders. Ook de leisure-sector biedt veelbelovende kansen voor beleggers, met een groeiende vraag naar hotelaccommodaties. Deze opwaartse trends tonen aan dat vastgoedbeleggers die flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, nog steeds volop mogelijkheden hebben om te gedijen in dit evoluerende landschap, net zoals Annexum dat heeft ervaren in het stormachtige, maar toch relatief stabiele 2023. 


Gerelateerde artikelen