Blog | Hoe kijkt de particuliere belegger naar gebiedsontwikkelingen?

Gebiedsontwikkeling met vastgoedprojecten

Vastgoedprojecten zijn in de afgelopen twintig jaar flink in omvang toegenomen. Vooral door de opkomst van gebiedsontwikkeling. Huib Boissevain, CEO van Annexum, bespreekt wat dit voor het product vastgoed betekent en in hoeverre de particuliere belegger hier aansluiting bij vindt.

Gebiedsontwikkeling is een succes, maar het kan nog beter

Tijdens de oprichting van Annexum, twintig jaar geleden, was gebiedswijze ontwikkeling niet nieuw. Maar de belangstelling hiervoor is enorm gegroeid in de afgelopen twintig jaar. Absoluut een goede ontwikkeling, volgens Huib.

“Ik ben heel blij met de toename van gebiedsontwikkelingen over de jaren heen. De kwaliteit van de leefomgeving gaat er enorm door vooruit. Toch valt er nog veel te winnen voor de vastgoedsector.”

Met dit laatste wordt gedoeld op de monofunctionele gebieden die nog steeds worden ontwikkeld. Gebrek aan samenwerking is een belangrijke oorzaak. Het is lastig om alle partijen aan één tafel te krijgen. En over het algemeen gaat het zo goed in het vastgoed dat eigenaren vanuit een beleggingsperspectief de noodzaak om een oplossing te zoeken niet altijd voelen.

Daarnaast drukt de bouwsector een stempel op wat er wel en niet gebouwd wordt. Volgens Huib is het verbazingwekkend dat sommige verhuurproducten nog worden afgenomen. Als voorbeeld noemt hij de uniforme maatvoering in kantoren, terwijl ieder bedrijf andere behoeften heeft. Of monofunctionele woonwijken, waar eengezinswoningen zonder variatie in lange rijen tegen elkaar aan staan.

“De consument krijgt een product dat vooral snel, efficiënt en goed te bouwen is. Maar je moet je afvragen of alles wat we gebouwd hebben wel voldoet aan de vraag die er is. Ondanks de vele gunstige uitzonderingen, is hier echt verbetering mogelijk.”

Gebiedsontwikkelingen vaak een maatje te groot voor de particuliere belegger

Ondanks zijn enthousiasme onderkent Huib dat Annexum niet altijd de voor de hand liggende partner is bij gebiedsontwikkeling. De vastgoedprojecten worden steeds groter. Door de plaatsingscapaciteit zijn partijen als Annexum enigszins beperkt.

“Dit betekent niet dat wij geen delen uit een gebiedsontwikkeling kunnen kopen. Als een goede mogelijkheid zich voordoet, bekijken wij dat serieus. Maar onze beleggingen zijn soms te klein om echt invloed in grote projecten te hebben.”

Daarnaast is er een belangrijk verschil tussen particuliere en institutionele beleggers. Particuliere beleggers hebben vaak geen langetermijninvesteringsbeleid. Zij kijken per belegging wat ze doen, gebaseerd op de actuele omstandigheden. Daardoor zijn zij vaak minder geschikt als partner in gebiedsontwikkeling; dat vergt een langere planningshorizon.

Flexibel bouwen, maar product helder houden

De meerwaarde van gebiedsontwikkeling vindt Huib op kleinere schaal in een gebouw met verschillende functies. Dit type gebouwen is wel interessant voor de particuliere belegger. Een goed voorbeeld is het MECC in Maastricht, en zo zijn er meer. Annexum gaat daar een stap verder in.

“Wij zijn nu bezig samen met een projectontwikkelaar om gebouwen zo te maken dat je dezelfde ruimte op verschillende manieren kunt gebruiken. In het ontwerp houden wij hier al rekening mee. Voor Annexum is dit redelijk nieuw. Maar ik denk dat het de toekomst is.”

Annexum houdt het type vastgoed in haar fondsen bewust overzichtelijk. De belegger moet in staat zijn om heldere keuzes maken. Het moet duidelijk zijn waarin de particulier belegt.

“Ik ga ervan uit dat particuliere beleggers zich beter op hun gemak voelen als ze weten waarin wij investeren. Ik zorg ervoor dat het precies duidelijk is waar je als particuliere belegger instapt.”

 

Huib Boissevain | AnnexumHuib Boissevain is oprichter en CEO van Annexum, waarmee hij sinds 2000 particuliere- en institutionele beleggers de mogelijkheid biedt om te beleggen in vastgoed. Eerder bekleedde Boissevain diverse leidinggevende functies in de financiële wereld, bij onder meer Van der Moolen, Zurich, Rabo Securities en VastNed. Vanuit die ervaring ontstond zijn enthousiasme voor productontwikkeling en innovatie op het gebied van vastgoedbeleggingen.


Gerelateerde artikelen