Blog | Vastgoedfinanciering kent geen grenzen

Beleggen in vastgoed

Zonder aarzelen bij een van de grote Nederlandse banken voor vastgoedfinanciering aankloppen? Deze tijd is al jaren voorbij. Een vastgoedmarkt zonder buitenlandse financiers is niet meer voor te stellen. Dat heeft zo zijn redenen, licht Huib Boissevain toe.

In de jaren voor de kredietcrisis veranderde het speelveld van vastgoed financiering aanzienlijk. Dit kwam vooral door de focus van de Nederlandse banken. Meer dan buitenlandse banken, waren zij sterk internationaal gericht. Hierdoor ontstond een gebrek aan kapitaal in Nederland. Alleen al de financieringsbehoefte in het vastgoed was enorm. Deze was sinds de oprichting van Annexum in het jaar 2000 sterk gegroeid.

Ruimte en kansen voor buitenlandse financiers

Buitenlandse banken zagen de kansen in Nederland. Ons land werd een aantrekkelijke markt voor buitenlandse vastgoedfinanciers. De Duitse banken reageerden als eerste. En Annexum reageerde ook.

“Toen de Duitse banken op de markt kwamen, zijn wij vrij snel naar ze toegestapt. Zij hanteerden vaak lagere tarieven, waardoor de financiering met Duitse banken vaak gunstiger was. Deze keuze om tijdig naar de Duitse banken te stappen bleek achteraf heel belangrijk voor Annexum.”

Tijdens de kredietcrisis werd het in elk land moeilijk om aan geld te komen. Buitenlandse risico’s werden vermeden en financiers trokken zich terug naar eigen land. Maar het tekort aan kapitaal, waar Nederland voor de crisis al mee te maken had, bleef bestaan.

“De tarieven bij de Nederlandse banken gingen omhoog. De hoge rentelasten leidden tot een neerwaarts effect. Annexum en onze klanten hadden hier door de Duitse financiering minder last van.”

Debt funds springen in het gat dat banken achterlaten

De rol van de Nederlandse banken als vastgoedfinancier werd sterk beperkt tijdens de crisis. En buitenlandse banken opereerden in deze tijd liever in eigen land. Hierdoor ontstond ruimte voor partijen zonder bankvergunning. Partijen die de rol van de banken overnamen.

“In deze periode werden de debt funds zichtbaar. Zij vulden het gat dat de banken lieten vallen. Zij voorzagen in de financieringsbehoefte die er ondanks de crisis nog steeds was. En ook vandaag, met de huidige beperkte financieringsrol van de Nederlandse banken, zijn zij niet meer weg te denken uit onze vastgoedfinancieringsmarkt.”

Nederlands vastgoed blijft aantrekkelijk voor buitenlandse beleggers

Na de kredietcrisis herstelde de rest van Europa sneller dan Nederland. Vastgoed in Nederland werd relatief goedkoop. De grote investeringsbehoefte was er nog steeds. Logischerwijs werd Nederland al snel weer aantrekkelijk voor grote buitenlandse institutionele beleggers. Het aandeel buitenlandse investeerders van Nederlands vastgoed is flink toegenomen in de afgelopen twintig jaar.

Dit maakt het er voor de particuliere beleggers niet makkelijker op. De particuliere belegger stapt relatief laat in. Zij wachten tot institutionele beleggers de grote risico’s en kansen hebben weggenomen. En de buitenlandse investeerders zijn heel actief. Annexum heeft dan een uitdaging, omdat er al veel van de markt is opgesnoept.

“De kunst is dan om goede beleggingen te vinden. Met niet al teveel risico, die toch nog een interessante waardestijging kunnen laten zien. Supermarkten zijn daar een goed voorbeeld van.”

 

Huib Boissevain | AnnexumHuib Boissevain is oprichter en CEO van Annexum, waarmee hij sinds 2000 particuliere- en institutionele beleggers de mogelijkheid biedt om te beleggen in vastgoed. Eerder bekleedde Boissevain diverse leidinggevende functies in de financiële wereld, bij onder meer Van der Moolen, Zurich, Rabo Securities en VastNed. Vanuit die ervaring ontstond zijn enthousiasme voor productontwikkeling en innovatie op het gebied van vastgoedbeleggingen.


Gerelateerde artikelen