Blog | Vertrouwen wekken en gokken gaan niet samen

Blog | Vertrouwen wekken en gokken gaan niet samen

Vorige week publiceerde De Nederlandse Bank een rapport over de gevolgen van corona op de Nederlandse economie. Het persbericht van DNB draagt de kop ‘DNB voorziet diepe economische crisis door pandemie’ en schets een gitzwart toekomstbeeld.

Bijzonder is dat in hetzelfde rapport wordt aangegeven dat door de grote onzekerheid er eigenlijk geen duidelijke prognose te geven valt. Het rapport zorgt voor grote negatieve koppen in het nieuws, terwijl we niet weten wat ons te wachten staat. Een onbegrijpelijke keuze.

DNB voorziet diepe economische crisis door pandemie
Bekijk het persbericht van DNB

Natuurlijk wil iedereen weten hoe deze pandemie uiteindelijk van invloed is op onze economie en daarmee onze banen, bedrijven en huizenprijzen. En natuurlijk zijn er bij DNB slimme mensen die op basis van rekenmodellen vergezichten kunnen schetsen. Echter, in deze – voor iedereen nieuwe en onvoorspelbare – situatie is het onmogelijk om een realistisch scenario te schetsen. Een rapport zoals DNB presenteert draagt in ieder geval niet bij aan haar eigen missie (zoals omschreven op de website): Werken aan vertrouwen.

Koffiedikkijken

DNB heeft het over een lange en diepe crisis waarbij er zelfs een percentage gehangen wordt aan de te verwachten waardedaling van een koopwoning. Zo’n 3,7 procent de komende drie jaar in het ‘meest waarschijnlijke scenario’. Ik denk dat die inschatting niet klopt. Het woningtekort blijft de komende jaren nog steeds groot en dat gaat – met de huidige stikstofproblematiek – ook niet snel veranderen.

Meer weten over beleggen in woningen?
Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninwoningen

Maar veel belangrijker is dat Nederlanders door gitzwarte prognoses van bestuurders, overheidsinstanties en toezichthouders verlamd raken en juist de hand op de knip zullen houden. De woningmarkt is en blijft een vertrouwensmarkt en laat nou juist het vertrouwen verdwijnen door de uitspraken van DNB. De laagste staatsschuld ooit biedt voldoende ruimte om geen paniek te hoeven zaaien.

Minder paniek en meer investeren

Het valt niet te ontkennen dat we nog een zware periode tegemoet gaan, maar hoogstwaarschijnlijk zullen we de komende periode overspoeld worden door negatieve berichten over ontslagen en faillissementen. Terwijl daartegenover amper aandacht is voor de positieve ontwikkelingen. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, zei onlangs in een interview dat Nederland rijker is dan ooit en er eigenlijk heel goed voorstaat. Een boodschap die stukken minder aandacht kreeg in de pers.

‘Wij Nederlanders zijn rijker dan ooit’
Lees het interview in De Telegraaf

Ik pleit dan ook voor een pr-offensief voor alle echte investeringen die onze overheid gaat doen in het bedrijfsleven. Waar de overheid nu alles op lijkt te lossen met schulden voor ondernemers en bedrijven, wil ik lezen en horen waar ze in investeren. Datzelfde geldt voor het miljardenfonds InvestNL van Wouter Bos. Zij gaan – wederom volgens de eigen website – het verschil maken en Nederland mooier en duurzamer maken door te investeren in innovatieve scale-ups.

Juist nu zou ik deze partijen aan tafel willen zien en horen bij Beau, BNR, M of Op1. We moeten ons gaan laten leiden door verhalen die ons meevoeren in enthousiasme en werklust. Dat zal de harde realiteit misschien niet doen veranderen, maar het zorgt er wel voor dat we werken aan vertrouwen.

Huib Boissevain | AnnexumHuib Boissevain is oprichter en CEO van Annexum, waarmee hij sinds 2000 particuliere- en institutionele beleggers de mogelijkheid biedt om te beleggen in vastgoed. Eerder bekleedde Boissevain diverse leidinggevende functies in de financiële wereld, bij onder meer Van der Moolen, Zurich, Rabo Securities en VastNed. Vanuit die ervaring ontstond zijn enthousiasme voor productontwikkeling en innovatie op het gebied van vastgoedbeleggingen.


Gerelateerde artikelen