Column | Vergeet bij het bouwen van nieuwe woningen het hogere segment niet

 

De maatschappelijke discussie over de noodzaak van meer nieuwe woningen loopt inmiddels al zo lang dat er weinig nieuwe inzichten meer worden aangedragen. Een paar zaken vallen op, waaronder de ogenschijnlijk onverzettelijke opstelling van een aantal Haagse beleidsmakers, die ongevoelig lijken voor feiten of publieke verontwaardiging. De woningmarkt zit op slot en nieuwbouw blijft uit, dat is de voorlopige tussenstand.

In de discussie valt ook op dat de focus met name ligt op de behoefte aan starterswoningen en woningen in het lagere middensegment. Maar zoals we allemaal weten is het onder de huidige omstandigheden heel lastig voor ontwikkelaars en bouwers om in die woningcategorieën nog een fatsoenlijk rendement te halen. Ook woningcorporaties krijgen het niet voor elkaar aan die vraag te voldoen.

Waar nog wél een acceptabele winstmarge is te halen is in het hogere segment. Niet alleen loont het nog steeds om grotere woningen, appartementen en goed ingerichte woningen voor (bemiddelde) ouderen te ontwikkelen en bouwen, maar belangrijker: het helpt de woningmarkt in beweging te krijgen. In deze categorie schiet het aanbod eveneens flink tekort, maar daar wordt in de publieke discussie amper over gerept. Het gaat hier overigens met name om koopwoningen, want fiscale maatregelen hebben ook het aanbieden van huurwoningen in het hogere segment erg onaantrekkelijk gemaakt.

Deze column verscheen eerder op Vastgoedjournaal

Meer woningen vanaf zo’n 8 ton vrij op naam op de markt zorgt direct voor een flinke groep mensen – jong en zeker ook oud – die in de prijsklassen daaronder graag doorschuiven naar een grotere woning of meer geschikte woning (bijvoorbeeld gelijkvloers) en daartoe bijvoorbeeld door een flinke overwaarde ook toe in staat zijn. Het is precies de doorstroom die we nodig hebben. Het gebrekkige aanbod aan de bovenkant is nu op veel plaatsten een ‘kurk’ die zorgt dat beweging in alle segmenten stagneert. Als we die kurk eruit halen neemt het aantal verhuisbewegingen toe.

Tijd voor grote, kwalitatief hoogstaande en duurzame nieuwbouw dus, maar ook nu past als altijd een verzoek aan gemeenten: zorg dat ontwikkelaars en bouwers de randvoorwaarden hebben om hun ambitie ook waar te maken. Dat betekent onder meer een soepel en assertief beleid waar het gaat om gronduitgifte en vergunningverlening. De combinatie van actie van marktpartijen en een collaboratieve opstelling van publieke partijen is essentieel om uit de huidige impasse te komen.

Huib Boissevain, CEO Annexum

 


Gerelateerde artikelen