Blog | Particuliere vastgoedbelegger: verkoop uw stenen niet!

Particuliere vastgoedbelegger: verkoop uw stenen niet!

Het lijkt in Den Haag maar niet door te dringen hoeveel mensen schade (gaan) ondervinden van de voorgenomen belastingmaatregelen gericht op vastgoedeigenaren. Zeer recent constateerde belangenbehartiger Vastgoedbelang al dat van haar forse achterban – overwegend particuliere verhuurders – maar liefst 92% zich gedwongen ziet een deel van haar vastgoed te verkopen als gevolg van een serie niet te verklaren voornemens van het kabinet.

Zoals ook Vastgoedbelang benoemt is er een serie pijnlijke wetgeving in de maak. Die heeft onder meer een aanzienlijke verhoogde belastingdruk in box 3 tot gevolg, maar ook een verbod op tijdelijke huurcontracten. Al met al wordt het houden van vastgoed financieel zeer onaantrekkelijk voor een grote groep mensen die daarvan zeer afhankelijk zijn. Verkopen ligt dan voor de hand. Waar particuliere vastgoedeigenaren – kleine beleggers – vaak worden neergezet als huisjesmelkers, is de realiteit dat het aangeschafte vastgoed voor deze aanzienlijke groep mensen een aanvulling op of zelfs het volledige pensioen vormt. De voorgenomen belastingmaatregelen zetten dan ook een pijnlijke streep door een voorheen veilig pensioen. Maar kleine vastgoedbeleggers zijn niet het enige kind van de rekening. Door grootschalige verkoop van huizen door particuliere verhuurders – op de corporaties na de grootste huisvesters van Nederland – verslechtert de positie van huurders aanzienlijk. Niet iedere woningzoekende kan zich immers een eigen woning veroorloven.

Alles weten over beleggen in vastgoed?Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninvastgoed

Voor voorgenomen belastingmaatregelen die evident een aanzienlijke groep mensen treffen – in dit geval kleine vastgoedeigenaren, maar ook hurend en woningzoekend Nederland – is het opmerkelijk dat zij niet al in een eerder stadium zijn gesneuveld. Toch lijkt de wal langzaam het schip te gaan keren. Niet alleen groeit de publieke verontwaardiging tegen de maatregelen, er worden ook intelligente alternatieven geopperd. Zo stelde vastgoedprofessor Tom Berkhout onlangs een nieuwe box 4 voor, waarin vastgoed ‘geïsoleerd’ kan worden. Daarbij is de staat verzekert van een stabiele geldstroom door alleen te heffen over de WOZ-waarde van vastgoed en niet over de inkomsten daaruit. Simpel, maar doeltreffend.

Daarom een oproep particuliere vastgoedbeleggers: verkoop uw stenen vooralsnog niet. De huidige voornemens van het kabinet zijn dermate irrationeel en kunnen op zo’n ongelooflijke hoeveelheid terechte kritiek rekenen, dat het zeker niet uit te sluiten is – en zelfs waarschijnlijk – dat zij het niet gaan halen. Het vereist wat stalen zenuwen, maar vasthouden aan hun stenen lijkt voor kleine particuliere beleggers zeker op termijn het meest verstandig.

Huib Boissevain, oprichter en CEO van Annexum


Gerelateerde artikelen