1. Duurzaam Vastgoed

Milieu Mijlpalen

 • CO2 EMISSIEREDUCTIE
  Door de implementatie van energie-efficiënte maatregelen, waaronder zonnepanelen en het gebruik van groene stroom, hebben we in onze supermarkten (waar we energie inkopen) een vermindering van ongeveer 200.000 kilo CO2 bereikt.
 • LAADSTATIONS VOOR ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
  In 2021 sloot Shell een overeenkomst met Annexum voor de installatie van 120 Shell Recharge snellaadstations, die strategisch zullen worden geplaatst bij 30 supermarkten in Nederland in juni van dit jaar. Wat opmerkelijk is, is dat de energie die deze laadstations leveren, uitsluitend afkomstig is van 100% groene en in eigen land geproduceerde Nederlandse elektriciteit.
 • PRODUCTIE VAN ZONNE-ENERGIE
  De implementatie van 4.680 operationele zonnepanelen symboliseert een verschuiving naar hernieuwbare energie, vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en draagt bij aan stabiliteit in de energiekosten, een cruciaal aspect van vastgoedbeheer. De geplande toevoeging van 2.472 extra zonnepanelen benadrukt onze toewijding aan duurzame energieoplossingen.

Actuele Smart Data

 • CO2-REDUCTIE CONFORM AKKOORD PARIJS
  Ons duurzaamheidsplatform (in samenwerking met VastgoedNeutraal) stelt ons in staat om CO2-gegevens te monitoren op zowel portfolio- als gebouwniveau, en is naadloos geïntegreerd in ons ondernemingsplan. Door nauwgezette analyse van CO2-uitstootgegevens identificeren we mogelijkheden voor energie-efficiënte verbeteringen, in lijn met onze doelstellingen voor het Parijse Klimaatakkoord.
 • ACTIVA OPTIMALISEREN DOOR VERLAGING WATERVERBRUIK
  Dankzij ons gebruik van de Smartvatten tooling, waarbij we water meten, verkrijgen we inzicht in de waterverbruikspatronen over onze activa gedurende verschillende tijdsperiodes. Deze mogelijkheid stelt ons in staat strategisch te investeren in maatregelen die gericht zijn op het minimaliseren van ons totale waterverbruik. Deze investeringen kunnen efficiëntieverbeteringen omvatten in keukenvoorzieningen, douches, mengkranen en toiletten.
 • VERSCHILLENDE ENERGIEPRODUCTGEGEVENS BEGRIJPEN
  Wij verzamelen uitgebreide en inzichtelijke gegevens over onze hernieuwbare energieproductie, zoals zonnepanelen. Deze gegevens dragen bij aan de ecologische duurzaamheid, verminderen de afhankelijkheid van traditionele energienetwerken en verminderen de CO2-voetafdruk van het specifieke gebouw. Bovendien sluit dit aan bij bredere duurzaamheidsdoelen en kan het op de lange termijn kostenvoordelen opleveren.
 • VERBRUIK VERMIJDEN DOOR ANALYSE
  Bij alle locaties die door Annexum worden beheerd, wordt het energieverbruik nauwgezet gemonitord met behulp van ons geavanceerde Energy Management System (EMS). Het EMS biedt real-time inzicht in consumptiepatronen, waardoor gedetailleerde analyses mogelijk zijn. Door deze analyses kunnen patronen worden herkend, onnodig verbruik worden geïdentificeerd en effectieve maatregelen worden genomen. Zo toont patroonanalyse optredende afwijkingen, waardoor we inefficiënte apparatuur kunnen identificeren en aanpakken. Apparatuur die onnodig blijft ingeschakeld, kan worden opgespoord, waarna een permanente verlaging van het verbruik plaatsvindt. Deze focus op energiebesparing benadrukt onze toewijding aan duurzaamheid.
 • WAARSCHUWINGEN
  Het systeem genereert meldingen wanneer het abnormale consumptiepatronen detecteert. Deze functie is met name waardevol in scenario’s zoals leegstand van panden of gevallen waarin piekverbruik de gecontracteerde capaciteit overschrijdt.
 • DYNAMISCH ENERGIECONTRACT
  Annexum maakt gebruik van dynamische energiecontracten om real-time inzicht te krijgen in energieprijzen die overeenkomen met de nationale energievraag en netcongestie. Bovendien kan het delen van deze gegevens met huurders leiden tot een groter bewustzijn van hun consumptiepatronen, waardoor ze hun gebruik dienovereenkomstig kunnen aanpassen.