2. Sociale Betrokkenheid

Gemeenschapsinitiatieven

‘DE WAARDE VAN MENSEN RESPECTEREN EN BEGRIJPEN’
Ons platform voor huurderstevredenheid, Area of People, geeft ons naast uitgebreide gegevens over gebouwen en onderhoud ook inzicht in de menselijke waarde. Het is naadloos geïntegreerd in ons vastgoedraamwerk en vergroot de sociale, duurzame en financiële waarde van ons vastgoed aanzienlijk. Het maatwerk dashboard biedt een combinatie van praktische en intelligente functies.
PROFESSIONEEL DASHBOARD
Het dashboard consolideert de communicatie met bewoners, evenementen, onderhoudsactiviteiten, interacties met servicepartners en reparatiemeldingen, wat leidt tot een uitgebreid overzicht. Tevens fungeert het als een waardevolle benchmarktool om de prestaties van de portefeuille te vergelijken met sectornormen.
GEBRUIKSVRIENDELIJKE APP
Elk gebouw, elke buurt en elk gemeenschapsgebied heeft zijn eigen app. Via dit platform kunnen bewoners probleemloos met elkaar in contact komen, samenwerken aan evenementen, toegang krijgen tot essentiële diensten, duurzaamheidsinitiatieven delen, onderhoudsproblemen melden en snel relevante informatie vinden over hun woonomgeving.

Gezondheid & Veiligheid

PARTNERSHIP HARTSTICHTING
We hebben een innovatieve samenwerking met de Hartstichting om strategisch Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) te plaatsen. In 2023 zijn 11 van onze gebouwen uitgerust met AED’s en zijn nog eens 8 locaties gepland voor installatie.
VEILIGHEID HEEFT PRIORITEIT BIJ ONDERHOUD
Veiligheid heeft de hoogste prioriteit in onze activa. We houden toezicht op onderhoudsactiviteiten met betrekking tot veiligheidsrichtlijnen en zorgen voor naleving van wetten, voorschriften en welzijn in lijn met onze duurzaamheidsdoelstellingen. Bijvoorbeeld: het gebruik van duurzame dakbedekkingsmaterialen, zoals groendaken, hoogwaardige isolatie en zonnepanelen.
MONITOREN EN RAPPORTEREN OVER GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Wij omarmen innovatie, meting, rapportage over gezondheids- en veiligheidskwesties en implementaties. We zijn voornemens te investeren in technologieën die dit ondersteunen en werken aan een onderzoek om geschikte partners te selecteren.
LOKALE INVLOED
We prioriteren het lokaal inkopen van producten om regionale producten te ondersteunen, de economie te stimuleren en milieueffecten te verminderen. Onze toewijding strekt zich uit tot het bevorderen van economische groei en het welzijn van de gemeenschap door het bieden van lokale werkgelegenheid. Samenwerking met winkeliers en bewoners zorgt voor een positieve sociale invloed.
BETROKKENHEID VAN INVESTEERDERS
Stakeholders worden betrokken bij het beheer van gezondheid en veiligheid, waaronder deelname van werknemers en dialoog met lokale gemeenschappen. Bijvoorbeeld: Investeerders worden regelmatig geïnformeerd via een breed scala aan rapporten. We organiseren tal van evenementen met onze investeerders en andere stakeholders voor constructieve feedback.
VEILIGHEID GEDREVEN DOOR GEMEENSCHAPSGERICHTE RETAILERS
We onderzoeken hoe onze activa en retailers, als gemeenschapscentra, evolueren om te voldoen aan de sociale behoeften van klanten. Bijvoorbeeld: De veiligheid van het plein in een buurtwinkelcentrum wordt verbeterd in samenwerking met een bewonersvereniging om een veiligere omgeving te creëren.
ONDERHOUD EN VEILIGHEID
Veiligheid staat voorop. Onder leiding van onze interne verzekeringsexpert houden we ons aan regelgeving, waarbij we protocollen handhaven die brandgevaar en installatie van zonnepanelen dekken, voor partners. Onze toewijding zorgt voor verantwoord vastgoedbeheer, waarbij we blijvende waarde creëren voor gemeenschappen.