3. Verantwoordelijke Governance

Wij beheren vastgoedbeleggingsfondsen voor diverse soorten investeerders, zoals particuliere beleggers, vermogende particulieren en (multi)family offices en institutionele klanten. Annexum zorgt ervoor dat het toevertrouwde kapitaal wordt beheerd in overeenstemming met de belangen van de investeerders en volgens de hoogste normen op het gebied van professionaliteit, integriteit en naleving. Om deze principes te handhaven, hebben we de volgende richtlijnen opgenomen in onze governancestructuur.

 • FUND GOVERNANCE
  Belangrijke beslissingen zijn onderhevig aan goedkeuring tijdens een vergadering van investeerders.
  Belangrijke beleggingstransacties moeten worden goedgekeurd door (i) een vergadering van investeerders, of (ii) een toezichthoudend orgaan.
   Voor specifieke kwesties wordt het consensus van investeerders geanalyseerd via online vragenlijsten.
   Stichtingen die de juridische eigendom van aandelen in beleggingsfondsen houden, waarbij investeerders certificaten van aandelen hebben, dragen stemrechten op aandelen over aan investeerders.
 • RISICOBEHEER
  Een Risicomanager op directieniveau, ondersteund door een Risicomanagementcommissie, zorgt ervoor dat risico’s adequaat worden geïdentificeerd en beheerd.
 • KLOKKENLUIDER
  Bij Annexum staat ethiek, transparantie en integriteit centraal. Ons systeem voor klokkenluiders vergemakkelijkt het melden van zowel interne als externe mogelijke schendingen met betrekking tot bedrijfsbeleid, wetsovertredingen en ethiek op de werkplek. Meldingen kunnen eenvoudig worden ingediend via een speciaal kanaal, en onderzoeken zorgen voor een eerlijke behandeling. Als schendingen worden bevestigd, ondernemen we actie en beschermen we de klokkenluiders. Ons beleid wordt regelmatig geëvalueerd op effectiviteit en bescherming.
 • NALEVING MONITORINGSPROGRAMMA
  Naleving van relevante wet- en regelgeving wordt gewaarborgd door de Compliance Officer via een compliance monitoringsprogramma.
 • TOEZICHT
  In beleggingsfondsen zijn diverse toezichtsorganen aangesteld om adequaat toezicht op de fondsbeheerder te waarborgen, waaronder een toezichthoudend orgaan zoals de Raad van Commissarissen en Beleggingscommissie, externe bewaarder, extern Bestuur van de rechthebbende op activa en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
 • SCREENING VÓÓR INDIENSTTREDING
  Onze bestuursleden worden door de AFM gescreend op geschiktheid en integriteit. Alle andere medewerkers worden vooraf gescreend door DSI.
 • KLANTONDERZOEK
  Om witwassen via haar beheerde fondsen te voorkomen worden investeerders, huurders en andere zakelijke relaties gescreend op: politiek prominente persoon, sanctielijsten, negatieve media, land van verblijf, sector, herkomst van gelden, bedrijfsstructuur en uiteindelijke belanghebbende. Dit ‘Ken uw Klant’ (KYC)-kader bestaat uit 8 digitale stappen en wordt beheerd in een veilige datacloud.
 • GEDRAGSCODE
  We zijn toegewijd aan de normen voor professionaliteit en integriteit zoals uiteengezet in ons gepubliceerde Gedragscode.

Onze belofte

Bij Annexum erkennen we dat onze kracht van diversiteit binnen ons team. Dagelijks werken er 30 collega’s op ons BREEAM-gecertificeerde kantoor in het World Trade Center in Amsterdam. Wij zijn ervan overtuigd dat een diverse en inclusieve werkomgeving innovatie, creativiteit en uitmuntendheid bevordert, en deze overtuiging is diep verankerd in onze teamcultuur.

Wij beloven om een werkomgeving te blijven koesteren waar diversiteit wordt gevierd en inclusie vanzelfsprekend is. Onze toewijding aan beide komt tot uiting in onze wervingspraktijken, initiatieven voor professionele ontwikkeling en de manier waarop wij samenwerken aan projecten. Wij zijn ervan overtuigd dat een team bestaande uit individuen met diverse perspectieven en achtergronden cruciaal is voor ons succes.

Terwijl we het dynamische landschap van onze industrie doorkruisen, begrijpen we dat diversiteit en samenwerking innovatie stimuleren. Dit is van fundamenteel belang in onze reis naar een meer duurzamere sector.

DIVERSITEIT
Wij waarderen oprecht de individualiteit die elk teamlid met zich meebrengt, waarbij we de diverse perspectieven, achtergronden en ervaringen die zij bijdragen, erkennen en koesteren. Het omarmen van diversiteit is niet alleen iets waar we ons aan verbinden; het is een bron van kracht die onze werkplek verrijkt. Door een team te stimuleren dat een breed scala aan talenten, vaardigheden en identiteiten omvat, versterken we onze gezamenlijke capaciteit om uitdagingen aan te gaan en kansen te benutten.

INCLUSIE
Inclusiviteit is voor ons meer dan alleen een modewoord. Het is een kernprincipe dat bepaalt hoe we binnen ons team omgaan. Ons doel is om een sfeer te creëren waarin elk teamlid niet alleen wordt gewaardeerd maar ook wordt aangemoedigd om zijn of haar unieke perspectieven en talenten naar voren te brengen. Inclusie betekent voor ons het cultiveren van een gevoel van verbondenheid en ervoor zorgen dat elke stem, ongeacht achtergrond of functie, de kans krijgt om te gedijen.