Onderzoek naar eigendomsverhoudingen op de woningmarkt

Woningmarkt in Nederland

De laatste jaren bestaat in de media de indruk dat woningen en ander vastgoed in toenemende mate in handen komen van buitenlandse partijen en particuliere verhuurders. Dat zou er mogelijk voor zorgen dat er koopwoningen aan de markt worden onttrokken, huizenprijzen en huurprijzen stijgen en dat koopstarters daardoor steeds minder toegang hebben tot de woningmarkt.

Precieze bewegingen en omvang

Om een helder beeld te krijgen van precieze bewegingen en de omvang, heeft het Kadaster onderzoek gedaan in opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Toename eigenaar-bewoners en particuliere verhuurders

In Nederland is in de periode van 2009 tot 2018 zowel het aandeel eigenaar-bewoners als het aandeel particuliere verhuur gestegen met één tot twee procentpunt. Dat lijkt niet veel, maar omdat het over ruim 7 miljoen woningen gaat, kan elke procentuele verschuiving een groot effect hebben op de eigendomssituatie.

Grote regionale verschillen

Het koopgedrag van typen eigenaren verschilt per regio en stad, en daarbinnen van wijk tot wijk. Dat geldt zowel voor aan- en verkopen van woningen als voor het moment waarop eigenaren actief worden. Het opkopen van woningen door particuliere verhuurders beperkt zich niet tot regio’s met een aanzuigende werking, maar manifesteert zich ook in regio’s als Noordoost-Groningen en Parkstad Limburg.

Ontwikkeling huur- en koopsector in grote steden en studentensteden, half 2013-2018

Meer woningen naar particuliere verhuurder

Nationaal is het aandeel verkochte koopwoningen aan particuliere verhuurders gestegen van 2 procent in 2009 naar 5 procent in 2017. In een aantal grote steden en studentensteden ligt dit percentage boven de 10 procent en in specifieke wijken zelfs boven de 20 procent.

Het hele rapport lezen?

 

Bron: Kadaster


Gerelateerde artikelen