Vastgoedmonitor: Kantoren ov-locaties minder in trek door corona

Kantoren, woningen en winkels bij Centraal Station in Rotterdam

Het coronavirus zal eerder afbreuk doen aan de populariteit van kantoren op knooppunten voor openbaar vervoer, dan dat het eraan bijdraagt.

Dat verwachten professionals die werden ondervraagd voor de Vastgoedmonitor van Vastgoedmarkt en USP Marketing Consultancy. Van de geënquêteerden zegt 11 procent dat er door de coronacrisis meer vraag komt van gebruikers naar kantoren op ov-locaties. Een veel grotere groep van 32 procent denkt dat die vraag juist zal dalen. Nog eens 37 procent denkt dat de coronacrisis geen invloed heeft op de vraag van gebruikers naar kantoren op knooppunten.

Pensioenfondsen kiezen stationslocaties

De uitkomst van het onderzoek is mogelijk relevant voor de beleggingsmarkt. Nederlandse vermogensbeheerders tonen op hun thuismarkt, als het over kantoren gaat, een sterke voorkeur voor stationslocaties van de grotere steden.

Download de belangrijkste inzichten van de VastgoedMonitor

Ze betalen daar naar verhouding veel voor. Dit op basis van de ervaring dat goed bereikbare en multifunctionele locaties waardevast zijn. Bij economische tegenspoed liepen kantoren op multifunctionele knooppunten minder snel leeg dan op monofunctionele snelweglocaties.

Nu minder goed bereikbaar

Het zal moeten blijken of kantoorgebruikers tijdens deze recessie dezelfde voorkeuren tonen. Door de uitbraak van het coronavirus zijn stationslocaties minder goed bereikbaar geworden. Ook in het openbaar vervoer moeten mensen anderhalve meter afstand houden. In treinen biedt dat ruimte voor een bezetting van maar 40 procent, zo hebben de Nederlandse Spoorwegen aangegeven.

De ondervraagde risicodragende marktpartijen verwachten in de regel dat de corona-uitbraak zorgt voor een verminderde populariteit van stationslocaties. Van de beleggers denkt 30 procent dat er minder vraag komt naar kantoren op locaties voor openbaar vervoer en maar 7 procent verwacht juist meer vraag. Een grotere zorg over het negatieve effect van de coronapandemie op de aantrekkingskracht van ov-locaties valt de bespeuren bij ontwikkelaars. Onder die groep verwacht 42 procent minder vraag naar die locaties en 8 procent meer vraag.

Vastgoedmonitor
De Vastgoedmonitor is een onderzoek uitgevoerd door Vakmedianet en USP Marketing Consultancy. In dit onderzoek kijken ze naar het sentiment rondom en/of de impact van het coronavirus op de hele keten in de vastgoedsector, van bouw tot belegger. Elke maand nodigen zij professionals uit de sector uit om deel te nemen aan dit onderzoek.

De resultaten worden geanalyseerd door USP en de uitkomsten worden gedeeld via onder meer Vastgoedmarkt en de Architect. Het onderzoek wordt structureel uitgevoerd om zo de ontwikkelingen over een langere periode accuraat in kaart te brengen. Het onderzoek meet het sentiment in de bouw- en vastgoedwereld en is telkens een momentopname. Het aantal deelnemers voor deze onderzoeksronde was 1.400, waarvan 360 actief zijn in het vastgoed.

 

Bron: Vastgoedmarkt


Gerelateerde artikelen