Zuid-Holland koploper in transformaties naar woningen

Bouwen woningen en transformeren van woningen van kantoren

In 2017 zijn er 7.570 woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, winkels of fabriekspanden. Het gaat in de meeste gevallen om kleine huurwoningen met een lage WOZ-waarde. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De ruim 7,5 duizend woningen zijn ontstaan door de transformatie van 1.900 panden. Verreweg de meeste woningen (ruim 40%) zijn in 2017 ontstaan door aanpassing van kantoorgebouwen, 17% van de woningen was oorspronkelijk maatschappelijk vastgoed. Ruim 8% van de woningen die in 2017 werden toegevoegd aan de woningvoorraad kwam voort uit transformaties.

Meeste getransformeerde woningen in Zuid-Holland

De meeste woningen die voortkomen uit transformaties zijn te vinden in Zuid-Holland. Ongeveer 1 op de 5 transformatiewoningen lag in deze provincie. Vooral in de gemeenten Den Haag en Delft zijn veel woningen ontstaan door hergebruik van bestaande panden. Zie bijvoorbeeld de kantoortransformatie in Zoetermeer in Woningfonds Randstad 1 van Annexum. Van de gemeenten is Amsterdam met 635 woningen koploper.

Maar op het totaal van de toegevoegde woningen is het aandeel (9%F) vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Vooral in de gemeente Huizen (Noord-Holland) hebben transformaties een belangrijk aandeel gehad in de toename van de woningvoorraad: 80% van de 124 nieuwe woningen.

Transformaties leveren vooral huurwoningen op

In een verkennende studie zijn de kenmerken in kaart gebracht van woningen die uit transformaties voortkomen. Hierbij is gekeken naar de periode tussen 2014 en 2016. Deze woningen hebben vaak een kleine oppervlakte. Meer dan de helft is kleiner dan 50 vierkante meter, 20% heeft een oppervlakte tussen de 50 en 75 vierkante meter.

Transformatiewoningen zijn in de meeste gevallen huurwoningen. Van de woningen waarvan de eigendomssituatie bekend is, is 8% in bezit van woningcorporaties. Overige verhuurders hebben 82% van de getransformeerde woningen in handen. De rest zijn koopwoningen.

WOZ-waarde onder de €150.000

Van de woningen met een bekende WOZ-waarde heeft drie kwart een WOZ-waarde van onder de €150.000. De bewoners van woningen uit transformaties zijn voornamelijk jonge eenpersoonshuishoudens met een laag basisinkomen. Een aanzienlijk deel hiervan zijn studenten.

 

Bron: Vastgoedjournaal

Gerelateerde artikelen