845.000 nieuwe woningen nodig tot 2030

Bouwen van nieuwe woningen

Om te voorkomen dat het woningtekort verder oploopt, moeten er in de komende 10 jaar 845.000 nieuwe woningen bij komen. Dit is te lezen in de Staat van de Woningmarkt 2020, het rapport dat door minister Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Bestaand tekort en stijgende vraag

Op dit moment is er een woningtekort van 331.000 woningen, wat 4,2% van de woningvoorraad is. Dit percentage moet teruggedrongen worden naar 2% in 2035. Omdat Nederland in dat jaar naar verwachting zo’n 18,8 miljoen inwoners telt, moeten er niet alleen woningen gebouwd worden om het tekort weg te werken, maar ook om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen.

Aantal nieuwe woningen stagneert

In 2019 zijn er 71.500 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Daarnaast werden er 10.000 woningen gerealiseerd door conversies, bijvoorbeeld van kantoorgebouwen naar woningen. Het doel was om jaarlijks minimaal 75.000 woningen te bouwen tot 2025. Dit jaar zal deze doelstelling waarschijnlijk niet gehaald worden. Men verwacht dit jaar 55.000 nieuwe woningen en in 2021 slechts 50.000 woningen. Redenen voor deze stagnatie zijn de stikstofproblematiek, PFAS en het gebrek aan bouwlocaties. Herstel wordt pas vanaf 2022 verwacht.

Problemen voor starters en middeninkomens

Starters en middeninkomens hebben in de huidige woningmarkt moeite een passende woning te vinden, meldt het rapport. Zij moeten vaak genoegen nemen met de bestaande woningvoorraad. Het aandeel starters op de koopmarkt daalde van 48 procent in 2013 naar 32 procent in 2019.

Meer weten over beleggen in woningen?
Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninwoningen

Invloed van coronacrisis op woningtekort

Sinds het uitbreken van het coronavirus is de vraag naar woningen iets verminderd. Hetzelfde geldt voor de vakantieverhuur en het aantal arbeidsmigranten in Nederland. Hierdoor zijn tijdelijk meer huurwoningen beschikbaar. Ook op de koopmarkt is het aanbod toegenomen. Desondanks blijft het woningtekort nog hoog.

Investeringsstrategie is nodig

De onzekerheid van de crisis kan betekenen dat ontwikkelaars terughoudender worden met investeringen in woningen. Tijdens de vorige crisis hebben we gezien dat de effecten van een economische neergang lang kunnen doorwerken op de bouw. Ollongren wil zich er daarom hard voor maken dat de bouw van de woningen niet stilvalt.

Desiree Uitzetter, voorzitter van de NEPROM (de vereniging van Nederlands projectontwikkelaars) tijdens de talkshow Talk of the Town: “Het Rijk moet verantwoordelijkheid nemen voor de problemen op de woningmarkt die het zelf heeft gecreëerd. Na drie decentralisaties en het afschalen uit de vorige crisis is de woningmarkt lamgeslagen. Nu is het uitgelezen moment om hier als Rijk op in te zetten. De zaak bij de markt neerleggen gaat niet meer bij de omvang van de woningbouw die nu nodig is. Bij lokale overheden werkt ook niet. We hebben echt een investeringsstrategie nodig vanuit het rijk om de woningmarkt aan te jagen.

Op Vastgoedmarkt.nl legt ze uit: “Dat betekent een plan gericht op meer capaciteit, grotere locaties aanwijzen waar langjarig kan worden geïnvesteerd en meer snelheid in procedures en bij vergunningverlening.”

Noodplan

Op 18 juni heeft een verbond van zeventien belangrijke organisaties, waaronder Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis, Woonbond, woningcorporaties, gemeenten en andere organisaties een pleidooi gestuurd aan de Tweede Kamer, bericht het FD. In dit pleidooi vraagt deze woningbouwalliantie aan de overheid om extra financiën vrij te maken om nieuwbouwprojecten op de woningmarkt mogelijk te maken.

Het Rijk zou die investeringen na tien tot vijftien jaar weer kunnen terugverdienen door zijn aandeel in de grondopbrengsten. Daarnaast vraagt de alliantie aan het Rijk om de eenmalige woningimpuls van één miljard euro, die het kabinet vorig jaar heeft vrijgemaakt voor gemeenten, permanent te maken.

Dit is een samengesteld artikel op basis van meerdere bronnen.

 

Bron: FD | NEPROM | Rijksoverheid | Vastgoedmarkt


Gerelateerde artikelen