Annexum ziet geen grote huurachterstanden in 2e en 3e kwartaal

Annexum | innovatief in vastgoed, toonaangevend in beleggingen

Annexum maakt vandaag de huuropbrengsten over het tweede en derde kwartaal bekend om beter inzicht te geven in de gevolgen van de coronacrisis in verschillende vastgoedsectoren.

In verband met de gevolgen van de crisis was de verwachting dat sectorbreed 10,6% van de huur niet betaald kon worden. Dit percentage bleek veel te hoog ingeschat, slechts 1,3% van de huur is in de afgelopen 6 maanden niet (volledig) ontvangen. Dat gaat om een verschil van ruim € 5,7 miljoen.

Supermarkten, zorg en kantoren blijken ook nu weer weinig tot geen betalingsproblemen te hebben. In april maakte Annexum al bekend dat er vooral problemen waren in de non-food retailsector. Daar verwachtte Annexum 42,4% niet te kunnen innen. Ook daar is de vrees niet uitgekomen; de achterstand bedraagt slechts 4,9%.

Huuropbrengsten april tot en met september 2020 in percentages:

  • Supermarkten | 99,9%
  • Non-food retail | 95,1%
  • Kantoren | 99%
  • Wonen | 99%
  • Zorg | 100%

In april van dit jaar zijn afspraken gemaakt met huurders die uitstel van huur verzochten. In vrijwel alle sectoren is deze uitgestelde huur inmiddels voldaan. Alleen in de non-food retail is er nog een kleine achterstand te zien.

Geringe impact corona op huuropbrengsten

Huib Boissevain, CEO en oprichter van Annexum over de huidige situatie: “Dit zijn betere cijfers dan 2019. Het lijkt erop dat er nauwelijks een corona-effect is. Dit is natuurlijk niet waar. De reden dat we deze cijfers kunnen laten zien heeft een aantal redenen. Ten eerste is er met betrekking tot de retail al snel een akkoord gesloten over huurbetalingen. Zelf hebben wij ook een proactief assetmanagement gevoerd om ervoor te zorgen dat de huurachterstanden niet te ver opliepen. En natuurlijk kunnen veel bedrijven gebruik maken van de NOW-regeling en de uitgestelde belastingregeling.”

Meer faillissementen als steunverlening ophoudt

Boissevain voorspelt wel een kentering: “Op dit moment zijn er minder faillissementen dan normaal. Als de regelingen voor het bedrijfsleven eenmaal zijn afgelopen, zullen we meer faillissementen in met name de retailmarkt zien. Voor een deel zijn dit uitgestelde faillissementen uit 2020.


Gerelateerde artikelen