Beleggen in woningen? Trends en ontwikkelingen 2018 binnen de Nederlandse woningmarkt

Woningmarkt in Nederland

Met Annexum heeft u de mogelijkheid om in verschillende vastgoedsectoren te beleggen, waaronder woningen. Beleggen in woningen en appartementen die zijn verhuurd, is een solide en veilige manier van investeren in vastgoed mede omdat wonen een primaire levensbehoefte is in een continue schaarse markt. Daarnaast leidt de huurstroom tot een redelijk voorspelbaar beleggingsresultaat. Annexum neemt u mee in een aantal (beleggings)trends en ontwikkelingen die zich dit jaar binnen deze markt voordoen.

Stijgende woningprijzen en afname aanbod

Het is u vast niet ontgaan: in 2018 is de spanning op de huizenmarkt verder toe genomen. De huizenprijzen stijgen dit jaar nog harder dan aanvankelijk gedacht en het aantal woningen dat te koop staat, daalt gestaag. Recente cijfers tonen dat woningen dit jaar uiteindelijk gemiddeld 8% duurder worden dan in 2017. Omdat het aantal te koop staande woningen daalt, hebben kopers minder keuze en wordt er hoger geboden om toch een kans te maken op een koophuis.

Volgens een onlangs verschenen rapport van het Economisch Bureau van ABN Amro, is de blijvende lage hypotheekrente een van de voornaamste oorzaken van deze ontwikkeling. Dit komt mede door het monetaire beleid van centrale banken. Zij hanteren bescheiden officiële rentetarieven en kopen schuldtitels op. Zo proberen zij de economie te stimuleren en de inflatie aan te wakkeren. De voorlopig lage hypotheekrente en de minieme spaarrente, zorgen ervoor dat beleggen in vastgoed voor steeds meer mensen een interessante optie wordt.

Stijging koopbereidheid onder beleggers: van residentieel goed naar investeringsgoed

Volgens onderzoek van Syntrus Achmea is de koopbereidheid onder beleggers in woningvastgoed in vijf jaar tijd gestegen van 80% van de vrijeverkoopwaarde van de individuele woningen naar 90 % in 2018. In de grote steden ligt dit percentage nog hoger, waarbij in Amsterdam en Utrecht meer dan 100% van de vrije verkoopwaarde wordt geboden. Zo zijn vooral woningen in grote steden niet langer alleen ‘residentieel goed’ voor de lokale bevolking, maar ook een ‘investeringsgoed’ voor beleggers wereldwijd.

Toename beleggers op woningmarkt zorgt voor verruiming aanbod huursector

Het toegenomen vertrouwen van beleggers in de woningmarkt, heeft een positief effect op de huursector. Vooral in de grote steden is dit een positieve ontwikkeling omdat de tekorten in de huursector daar steeds verder oplopen. Volgens onderzoek draagt dit vooral bij aan betaalbaar huurwoningaanbod. Ook bij de woningfondsen van Annexum is te zien dat beleggers graag in starterswoningen investeren.

Duurzaamheid en kleiner wonen

Demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en een toename van het aantal scheidingen en singles in Nederland, drukken op het tekort aan kleinere woningen. Jarenlang is gebouwd vanuit een vraag naar eengezinswoningen. De vraag hiernaar neemt echter jarenlang steeds verder af. Ook de behoefte om in een stad te wonen met haar beperkte ruimte, doet de vraag naar kleinere woningen stijgen. Een laatste besproken trend is dan ook de bouw van steeds meer kleinere woningen, vaak gecombineerd met een hoog voorzieningenniveau buiten het eigen woondomein, veelal in de buurt van het woongebouw, soms in het woongebouw zelf. Woningen die zoveel mogelijk energieneutraal opgeleverd worden. De verwachting is dat de woningen van de toekomst zelfs zullen transformeren van energievragers naar energieproducenten.


Gerelateerde artikelen