Drukken politieke partijen de vastgoedbelegger uit de markt?

Huur- en koopwoningen in Nederland

Perikelen rond de kabinetsformatie. Een motie van wantrouwen tegen demissionair premier Rutte. De uitslag van de verkiezingen verdwijnt hierdoor bijna naar de achtergrond. Maar de dringende vraagstukken in Nederland blijven bestaan, waaronder de tekorten op de woningmarkt. Dus is het tijd om de onrust even aan de kant te schuiven en te kijken naar het woningmarktbeleid van de verkiezingswinnaars.

Vastgoedsector waarschuwt politiek vooraf

De verkiezingsprogramma’s vormden aanleiding voor waarschuwingen aan het adres van de politiek voor te veel regulering op de woningmarkt. Begin dit jaar stelden 34 organisaties waaronder de Rabobank de Actieagenda Wonen op voor het nieuwe kabinet.

Vastgoedmarkt organiseerde het allerlaatste debat over de woningnood, waarin vastgoedpartijen, waaronder beleggers en de bouwsector, pleitten voor minder regulering.

De coalitie moet nog vorm krijgen. Maar met de VVD, D66, PVV en CDA als vier grootste partijen ontstaat een eerste beeld van het mogelijke woningmarktbeleid en de mate van regulering.

Woningen bouwen is geen punt van discussie

De grootste partijen zijn het er over eens dat er meer woningen moeten worden gebouwd. Metro vat de politieke ideeën samen over het thema ‘wonen’. De VVD pleit voor een nationaal bouwfonds. Het CDA wil een Nationaal Woonplan en een miljoen woningen in 10 jaar realiseren. D66 zet nog hoger in met meer dan een miljoen woningen voor 2030. Dit onder regie van een nieuw ministerie van Wonen, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

De meeste ambities liggen hoger dan de huidige taakstelling van de Rijksoverheid van 85.000 woningen per jaar. Het werkelijk gerealiseerde aantal in de afgelopen kabinetsperiode is ongeveer 75.000 woningen per jaar. Dus of de ambities realistisch zijn, is de vraag.

Doorstromingsmaatregelen en huurprijsregulering te verwachten

Huurders, starters en alternatieve woonvormen krijgen bij de grootste partijen allemaal extra aandacht. Uit het overzicht van verkiezingsprogramma’s in NU lijkt CDA lijkt het meeste werk van doorstroming te maken. Zij wil een kwart van de nieuwbouwwoningen bestemmen voor jongeren en starters. Zij komen met een nieuwe vorm van premie-A-woningen en maken de startersleningen aantrekkelijker.

Van de grootste partijen stellen CDA en PVV maatregelen voor huurregulering voor. Het CDA spreekt van een puntensysteem voor de commerciële verhuur om huurstijgingen te voorkomen. De PVV wil huurprijsregulering, zodat middenhuur echt middenhuur is.

Rabobank verwacht dat een nieuw kabinet zich snel buigt over een wetsvoorstel om huurprijzen in de vrije sector een bovengrens te geven.

Verhuurdersheffing versie 2.0: aanpassen of afschaffen

Na de invoering van de verhuurderheffing in 2013 daalde het aantal door corporaties gebouwde woningen gestaag. Trouw concludeert dat dit halveerde. Van 30.000 à 35.000 vóór de invoering van de verhuurderheffing, tot zo’n 15.000 woningen in de jaren erna.

VVD, CDA en D66 lijken het eens dat deze in zijn huidige vorm niet terug moet komen. De VVD wil de heffing aanpassen. Het moet voor woningbouwcorporaties meer lonen om dure woningen te verkopen en goedkope te bouwen. Het CDA wil de heffing afschaffen in ruil voor afspraken over bouwoplages. D66 beoogt hetzelfde en wil de heffing verruilen voor een verplichte bijdrage aan een coöperatiefonds voor nieuwbouw.

Vóór opkoopbescherming, maar wat levert het op?

Meer of minder specifiek wordt opkoopbescherming of woonplicht voor huizenkopers door de grote partijen genoemd. Doelstelling is dat vooral de goedkopere koopwoningen beschikbaar blijven voor mensen die er zelf in gaan wonen.

Het CDA heeft het sterkste standpunt ingenomen, samengevat in IEX. Zij pleiten voor anti-speculatiebeding op huisvestingsprojecten. En het weren van buitenlandse beleggers of hedgefunds zonder maatschappelijk betrokkenheid op de woningmarkt. Ook de VVD pleit voor een vorm van opkoopbescherming.

Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft, komt er hierdoor wat minder middenhuur en komen er wat meer koopwoningen. Netto levert het geen extra woningen op, zegt hij tegen RTL Nieuws.

Meer weten over beleggen in woningen?
Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninwoningen

Regulering versus rol voor de belegger

Pas als de kabinetsformatie en het regeerakkoord rond zijn, is duidelijk welke kant het opgaat met de woningmarkt en de regulering. De grootste politieke partijen lijken een middenweg te kiezen. Zij schuwen regulering niet, maar pleiten hier niet zo sterk voor als de meer linkse politieke partijen. Of zij de mening van vastgoedbeleggers en analisten delen, is de vraag.

Volgens Rabobank heeft de woningmarkt het kapitaal en de bereidheid van beleggers nodig om te investeren in de woningmarkt. Zij beleggen namelijk ook in de middeldure huurwoningen, in huisvesting voor studenten, senioren en arbeidsmigranten.

Beleggers zijn ook belangrijk bij het vernieuwen en verduurzamen van de woningvoorraad. Zij investeren in energiezuinige nieuwbouw en zijn onmisbaar bij het transformeren van bijvoorbeeld kantoren en winkels naar woningen. Maar dan moeten beleggers wél de mogelijkheid houden om rendement te kunnen behalen. Als dit niet meer kan, verdwijnt het geld en ondernemerschap uit de markt. En dan laten oplossingen op de woningmarkt veel langer op zich wachten.

 

Bron: IEX | Metro | Nu | Rabobank | Rijksoverheid | RTL Nieuws | Trouw | Vastgoedmarkt


Gerelateerde artikelen