Energielabel dwingt beleggers tot investeren in duurzaamheid

Beleggen in vastgoed

Klimaatakkoord, verduurzaming en energiebesparing: de vastgoedbelegger kan er niet om heen. Vanaf begin dit jaar geldt een nieuw verplicht energielabel voor onder andere woningen en kantoren. Wat houdt dit nieuwe label in? En wat zijn de financiële prikkels voor beleggers om te investeren in duurzaamheid?

Energielabel: informeren en stimuleren

Gebouweigenaren informeren over de energiezuinigheid van een gebouw. En hen stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit zijn de twee doelstellingen die de Rijksoverheid voor ogen heeft met het energielabel.

Het energielabel zegt iets over hoe energiezuinig een gebouw is. De classificering loopt van A++++ (de beste score, zeer zuinig) tot G (hoog energieverbruik). Er wordt onder andere gekeken naar isolatie, glas, soort verwarming en wel of geen zonnepanelen.

Wijziging aanvraag energielabel per 1 januari 2021

Het verplichte energielabel bestaat al sinds 2008. Maar in de praktijk ontbrak deze vaak. Sinds 2015 komen verkopers niet meer onder de verplichting uit. Het energielabel is verplicht bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. Het label moet ook worden vermeld in verhuur- of verkoopadvertenties.

Tot eind vorig jaar kon het energielabel eenvoudig online worden aangevraagd door het invullen van een vragenlijst.

Trouw bericht dat de Europese Commissie Nederland heeft aangesproken op deze online procedure. Zij stelde Nederland zelfs in gebreke en dreigde met een boete. Reden voor het kabinet om per 2021 een nieuwe methode voor de vaststelling van het energielabel in te voeren.

Vanaf 1 januari 2021 is het zelf online aanvragen van het label niet meer mogelijk. Vanaf die datum komt een energieadviseur op locatie voor het vaststellen van het label.

Het energielabel is 10 jaar geldig en de kosten hiervan lopen op tot 200 euro of meer. Dit laatste is nog een politiek discussiepunt en mogelijk aanleiding om de digitale aanvraag weer in werking te stellen.

Verduurzaming gebouwde omgeving

Het verplichte energielabel past bij de afspraak in het Klimaatakkoord over verduurzaming van de gebouwde omgeving. In 2050 moeten in Nederland zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen van het aardgas af zijn.

Als eerste stap worden tot 2030 de eerste anderhalf miljoen bestaande woningen verduurzaamd. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

Energie Nederland laat zien hoe de politieke partijen hier instaan. Volgens de VVD mag verduurzaming van woningen niet leiden tot stijging van de woonlasten. En zij is tegen verplichte labelsprongen voor woningeigenaren. Het CDA spreekt onder andere van verruiming van investeringsregelingen voor isolatie, verduurzaming en energiebesparing. D66 zet het sterkst in op groene oplossingen en spreekt over een hogere subsidie per isolatiemaatregel en gebouwgebonden financiering.

Wat merken de beleggers in woningen?

Financiële prikkels zijn een belangrijke drijfveer voor beleggers om te investeren in hun vastgoed. Een sterke prikkel is de waardestijging van het onroerend goed.

Voor verhuurders van huurwoningen onder de liberalisatiegrens wordt het energielabel gebruikt voor het bepalen van de maximale huur. Dit gebeurt via het woningwaarderingsstelsel.

De boete voor het ontbreken van een energielabel bedraagt 170 euro voor particulieren. En 340 euro voor bedrijven en organisaties. De ILT past deze aan de nieuwe situatie aan. Het nieuwe bedrag zal in april of mei 2021 bekend worden.

Meer weten over beleggen in woningen?
Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninwoningen

Een stap verder voor kantoren

Ook voor kantoren zijn er afspraken gemaakt over energielabels. Het RVO licht toe dat in 2023 kantoren in Nederland groter dan 100 m2 minimaal energielabel C moeten hebben. Kantoren die hier niet aan voldoen, mogen niet langer als kantoor worden gebruikt. De boete voor verkoop van het pand zonder het juiste label bedraagt 20.000 euro.

Voor veel beleggers is investeren in duurzaamheid nog onbekend terrein, teveel gedoe of heeft geen prioriteit. Op dit moment heeft ongeveer 66% van de kantoren niet minimaal het label C, concludeert RTL Nieuws.

Beleggers kijken onder andere naar de terugverdientijd van hun investeringen. Ondanks subsidies is de terugverdientijd toch minstens een aantal jaren. Voor een C-label is deze volgens Jan Moest van adviesbureau Klimaatroute ongeveer vijf jaar. Investeringen naar niveau A, wat vanaf 2030 de eis wordt, duren ongeveer twee keer zo lang.

Duurzame en toekomstbestendige kantoorgebouwen verhuren beter, wat de waarde positief beïnvloedt. Een gunstige energierekening is een belangrijke factor voor huurders. En uit onderzoek blijkt dat in een duurzaam gebouw door het prettig werkcomfort de productiviteit met 10-15% stijgt. Het ziekteverzuim daalt met 1,5 tot 2,5%.

Of investeren in duurzame kantoren snel prioriteit krijgt van beleggers is nog de vraag. Door de coronacrisis zal de kantorenmarkt in ieder geval veranderen. Enerzijds is dat een onzekere basis voor investeren in de toekomst, anderzijds benadrukt dit misschien juist wel de noodzaak voor investeren in de toekomst.

 

Bron: Energie Nederland | Inspectie Leefomgeving en Transport | Klimaatakkoord.nl |

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Rijksoverheid | RTL Nieuws | Trouw


Gerelateerde artikelen