Hoe Annexum haar woongebouwen transformeert naar micro-dorpen met Area of People

In gesprek met Area of People medeoprichter Gijs Liu en Inge Kortekaas, Assetmanager bij Annexum

De samenwerking tussen Annexum en Area of People

In juli 2021 is Annexum een samenwerking gestart met community serviceplatform Area of People om beter inzicht te krijgen in de woonbeleving van bewoners, verbinding te faciliteren en communicatiestromen tussen eigenaar en bewoner te verbeteren. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder. Hoog tijd voor een gesprek met medeoprichter Gijs Liu van Area of People en Inge Kortekaas, Assetmanager Woningen bij Annexum, over de huidige stand van zaken.

Hoe is deze samenwerking ontstaan?

Inge vertelt: ‘‘Omdat Annexum wil groeien in omzet, winst, tijdsbesparing en waardering van haar klanten en huurders is zij eind 2020 gestart met het digitaliseren van haar woningprocessen. Wij merken dat door het stimuleren van samenwerking tussen onze ‘’digitale’’ partners er innovatieve ideeën ontstaan binnen en ook buiten de verschillende platforms. Met als gezamenlijk doel één digitaal woningproces.’’

Gijs vult aan: ‘’Omdat digitalisering bij Annexum hoog op de agenda staat, is Annexum een hele prettige partner om mee samen te werken. Jullie begrijpen dat digitalisering essentieel is om gebouwen efficiënter, duurzamer en leefbaarder te maken.”

‘‘Het succes van een goed werkend digitaal platform is het bij elkaar brengen van partners die met elkaar kunnen koppelen en willen innoveren’’, aldus Inge.

Hoe verliep het uitrollen van Area of People in onze woongebouwen?

Gijs: “Nadat we het eerste gebouw hebben uitgerold zijn we snel met elkaar in gesprek gegaan over de uitrol naar de rest van Annexum haar portefeuille. Ondanks COVID-19 hebben we samen met beheerder Van der Linden een snelle uitrol kunnen faciliteren over de hele portefeuille. Inmiddels maken honderden bewoners gebruik van het Area of People platform van Annexum om elkaar te informeren, allerlei spullen te delen en leuke initiatieven op te zetten.”

Annexum en Area of People

Area of People en Annexum ondertekenen geïntensiveerde samenwerking

Kun je een paar voorbeelden geven van leuke dingen die jullie zien gebeuren?

Gijs: “Jazeker! We zien bijvoorbeeld dat bewoners zichzelf even via de app voorstellen aan de buren. De app geeft bewoners de mogelijkheid dit op een laagdrempelige manier te doen. Je ziet dat mensen het vaak spannend vinden om dit face-to-face te doen in grotere wooncomplexen. Op deze manier geven we hen een eerste zetje. Vervolgens vloeien hier waardevolle burenrelaties uit waarbij men elkaar helpt op tal van zaken. Zowel online als offline. Hierdoor schiet de leefbaarheid van zo’n woongebouw natuurlijk omhoog.

Zo past men op elkaars huisdieren, wordt gereedschap uitgeleend en worden vragen die leven over het complex beantwoord. Ook zien we dat buren elkaar op de hoogte houden van reparatieverzoeken en er een interne mini-marktplaats is opgericht.

Tenslotte zien we dat bewoners ontzettend betrokken zijn bij de wooncomplexen zelf. Zo stippen ze bijvoorbeeld belangrijke thema’s zoals veiligheid aan.”

Meer weten over beleggen in woningen?
Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninwoningen

Er zijn recent nieuwe features gelanceerd in het Area of People platform. Kan je hier iets meer over vertellen?

Gijs: “Er zijn inderdaad recent waardevolle nieuwe features toegevoegd aan het platform. Wanneer de beheerder nu een aankondiging plaatst via Area of People, worden ook de pas uitgenodigde bewoners alvast op de hoogte gesteld via e-mail. Zo faciliteren wij een platform voor de beheerder waar ze alle bewoners kunnen bereiken, in plaats van door verschillende communicatiekanalen te gebruiken als e-mail, WhatsApp en telefoon.

Daarnaast hebben we onze standaard Servicepartners in de app uitgebreid met ‘MaandlastenManager’ en ‘BuitenBeter’. Tegenwoordig zijn de kosten voor energie heel hoog en is het bepalen van het moment om van leverancier te wisselen complexer geworden. De MaandlastenManager helpt de bewoners om op het juiste moment de juiste keuze te maken waardoor ze tijd overhouden voor bijvoorbeeld de verhuizing of andere zaken die bij een nieuwe woning komen kijken. BuitenBeter laat bewoners gemakkelijk zwerfafval of kapotte straatverlichting rondom het complex direct melden bij de gemeente.

Hoe ziet de ‘roadmap’ er voor de toekomst uit? Zijn jullie momenteel nog bezig met het ontwikkelen van nieuwe features?

Gijs: “Vanuit onze rol als kennispartner voor zowel de vastgoedprofessional en bewoners is de rode draad in onze ontwikkeling helder: wij helpen ze om beter samen te werken waardoor de leefbaarheid en klanttevredenheid toeneemt. Dit is inderdaad een ‘ongoing process’ en hiervoor hebben we nauw contact met alle gebruikers van ons platform.

Wat betreft de verdere roadmap, op de niet al te lange termijn zijn we van plan de hele customer journey ook voor Annexum digitaal aan te bieden. Onder andere via integratie met verhuurplatforms, waarin onboarding en offboarding automatisch kan gaan. Daarnaast zullen we onze REMS integratie verder uitbouwen met relevante status updates vanuit leveranciers. Onze visie is dat ons platform over 3 jaar volledig zelf-service, zelf-organiserend en zelf-lerend is.”

Heb je nog iets toe te voegen of iets anders wat nog leuk is om te vertellen?

Gijs: “Ik noemde de REMS integratie (met Aareon NL) al even in mijn antwoord op de vorige vraag, maar dit is natuurlijk iets waar we ook erg trots op zijn. Area of People is het eerste platform dat een REMS integratie binnen de Nederlandse markt aanbiedt. Stay tuned dus, daarover binnenkort meer!

Daarnaast hebben we ook een erg interessante samenwerking met Clappform aangekondigd op de Provada. We zullen gezamenlijk een hoogwaardig AI-model ontwikkelen dat een speciaal ESG dashboard gaat voeden. Ook hierover binnenkort meer.

Tenslotte ben ik erg blij met onze nieuwe Product Owner, Carleen. Het is mooi om het team steeds groter te zien worden. Binnenkort start er ook weer een nieuwe developer. Kortom: het platform gaat met hun inzet nóg veel beter worden de komende tijd!”

Meer weten over Area of People? Klik hier.

 


Gerelateerde artikelen