Hoe werkt de nieuwe Wet Betaalbare huur en wat zijn de gevolgen?

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid het Wetsvoorstel Betaalbare huur aangenomen. Deze nieuwe wet heeft tot doel om te hoge huren in het middensegment aan banden te leggen en de positie van huurders beter te beschermen. Het demissionaire Kabinet stelde dat de wet zodanig is vormgegeven dat ook investeringen in de middenhuur blijven lonen. Als de Eerste Kamer instemt met het voorstel, dan treedt de wet op 1 juli 2024 in werking. Hoe ziet deze Wet Betaalbare huur eruit en wat betekent zij voor de woningfondsen van Annexum?

 

De nieuwe wet in een notendop:

· Speerpunt van de wet is het uitbreiden van het woningwaarderingsstelsel (WWS), een op punten gebaseerd systeem om de maximale huurprijs van een woning vast te stellen. Daarbij tellen criteria als de grootte van de woning, de locatie, het energielabel en de kwaliteit van het pand.

· Het puntensysteem geldt nu enkel voor sociale huurwoningen tot een huur van € 880,-. De gereguleerde huur wordt met de nieuwe wet uitgebreid naar huurwoningen in het middensegment tot en met 186 punten. Die woningen mogen volgens het WWS maximaal € 1.123 per maand gaan kosten.

· Het wetsvoorstel bevat ook maatregelen om de frequentie en omvang van huurverhogingen te reguleren, waardoor huurders meer stabiliteit en voorspelbaarheid hebben in hun woonkosten.

· De aanname is dat de voorgestelde maatregelen op termijn 300.000 huurders gemiddeld €190,- per maand gaan schelen. Ook zullen ruim 160.000 woningen die momenteel nog in de vrije sector worden verhuurd, onder de gereguleerde huur vallen.

Wat zijn de reacties op het wetsvoorstel?

Zeker onder (institutionele) beleggers is er veel kritiek op het wetsvoorstel en ook de Raad van State sprak zich ertegen uit. De grootste zorg is dat het huurplafond het aanbod van huurwoningen gaat verminderen. Investeerders zullen immers geneigd zijn hun huurwoningen te verkopen en minder in nieuwbouw te investeren. Dat leidt tot een krimpende huurmarkt en hogere prijzen voor huurders.

Wat betekent het wetsvoorstel voor de woningfondsen van Annexum?

De effecten van de wet worden met name gevoeld in de centra van de grote steden en niet in de woongebieden waar wij overwegend actief zijn. De nieuwe wet heeft dan ook niet of nauwelijks impact op de woningfondsen van Annexum. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten met onze beleggers hebben wij de eventuele impact per individueel fonds toegelicht. Het is onze inschatting dat de gevolgen van de nieuwe wet op vastgoedbeleggers die te vergelijken zijn met Annexum beperkt zullen zijn. Overigens blijven wij ontwikkelingen rond de Wet betaalbare huur op de voet volgen.


Gerelateerde artikelen