Maatregelen vrije sector huur en forse omzetstijging online supermarkten

woning (ver)huren

De regering komt met maatregelen om excessieve huurprijsstijgingen tegen te gaan, meldt Vastgoedmarkt. Hiermee lijkt de ‘noodknop’ waarmee gemeenten de huren van vrije sectorwoningen (huurwoningen boven € 735 huur per maand / meer dan 142 – 145 punten) tot een maximum kunnen beperken op basis van een percentage van de WOZ-waarde, van tafel.

Minister Kajsa Ollongren van Wonen wil een ‘andere invulling’ geven aan de noodknop. Voor de periode van drie jaar wordt de stijging van de huurprijs beperkt tot inflatie plus 2,5 procent. Daarmee krijgt de vrije sector dezelfde huurprijsbeperking als de gereguleerde huurvoorraad. Daarnaast zal er meer transparantie worden gegeven hoe de huurprijs tot stand komt en worden tijdelijke huurcontracten voor een langere periode mogelijk gemaakt. Daarnaast mogen gemeenten bepaalde wijken aanwijzen waar het moeilijk wordt om buy-to-let-woningen te kopen en te verhuren. Hiermee moet het gemakkelijker worden voor starters om in deze wijken een woning te kopen.

De noodknop kwam voort uit een wens van grote steden om meer huurwoningen beschikbaar te maken voor middeninkomens. Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere verhuurders, is positief over de mogelijkheid voor huurder en verhuurder om tijdelijke contracten te verlengen en het uitblijven van een ‘noodknop’ om aanvangshuurprijzen te maximeren. Wel maakt de vereniging zich zorgen over de opeenstapeling van maatregelen voor de huursector, terwijl concrete plannen om de bouw van woningen te stimuleren uitblijven.

Opkoopbescherming beperkt eigendomsrecht, meest vergaande maatregel

De meest ingrijpende maatregel van de minister is de zogenaamde opkoopbescherming. De opkoopbescherming beperkt ingrijpend het eigendomsrecht en is een buitengewoon vergaande maatregel, bericht Vastgoedjournaal. Het is niet eerder voorgekomen dat wetgeving in ons land eigenaren van woningen beperkt in aan wie zij hun woning mogen verkopen. Het kan voor die eigenaren onaangename gevolgen hebben, zoals een daling van de waarde van hun woning. Immers de groep van aspirant kopers wordt zo kleiner.

Met de opkoopbescherming zegt de minister uitvoering te geven aan de motie Dik-Faber van maart 2019. De motie riep op tot een zogenaamde zelfbewoningsplicht voor bestaande koopwoningen, zodat buy-to-let wordt voorkomen. Volgens de minister verhuren beleggers woningen vaak voor een huurprijs die middengroepen niet kunnen opbrengen. Het is de wens van de minister ervoor te zorgen dat deze woningen beschikbaar blijven voor huishoudens die de woning willen kopen om er zelf te gaan wonen.

Gemeenten moeten gaan bepalen voor welke schaarse goedkope en middel dure koopwoningen in hun gemeente de opkoopbescherming moet gaan gelden. Vastgoedorganisatie CBRE signaleert een gedaalde koopbereidheid op de woningmarkt, dit leidt ertoe dat de huurmarkt interessanter wordt voor huurders en beleggers. Naar verwachting zal door aanhoudende sterke fundamenten en het stabiele karakter van de woningbeleggingsmarkt de vraag naar woningbeleggingen op de lange termijn onverminderd groot blijven en wellicht zelfs stijgen. Met name het segment van betaalbare huurwoningen biedt kansen.

Groente en fruit in de supermarkt

Absolute groei onlineomzet supermarkt stijgt met 32 procent

Uit onderzoek van kennisplatform Supermarkt & Ruimte van medio april blijkt dat de uitbraak van het coronavirus voor 18 procent van de supermarktklanten het duwtje in de rug was om voor het eerst te beginnen met online shoppen bij een supermarkt. Tussen oktober 2015 en oktober 2019 nam de penetratiegraad (het aandeel consumenten dat aangeeft wel eens online boodschappen te doen) stapsgewijs toe tot 18 procent. Nu bedraagt dit aandeel volgens het kennisplatform al 24 procent, zo valt te lezen op Distrifood.

De absolute online supermarktomzet wordt door Supermarkt & Ruimte geraamd op € 1,6 miljard, dat komt neer op een omzetaandeel van 4 procent. Wordt de zakelijke markt meegerekend, dan komt het uit op 5 procent. “De absolute groei van de onlineomzet in vergelijking met april 2019 is daarmee 32 procent”, zegt onderzoeker Jeroen van der Weerd. De online vers-omzet is explosief gestegen. De gemiddelde onlinesupermarktbesteding komt volgens het onderzoek op dit moment uit op € 85. Daarmee ligt het bedrag € 10 hoger dan in oktober 2019. Op de vraag of zij in de toekomst ook online gaan bestellen bij supermarkten antwoordt 21 procent van alle ondervraagden bevestigend. Dit aandeel ligt volgens de onderzoekers op een vergelijkbaar niveau als in voorgaande metingen.

Supermarkten zetten fors in op loyalty

Waar tijdens de piek van de coronacrisis de focus lag op het op peil houden van de voedselvoorziening, zetten supermarktketens inmiddels weer fors in op loyaliteitsprogramma’s om klanten te binden. De klantenkaarten geven waardevolle klantinzichten en de mogelijkheid een één op één relatie met klanten op te bouwen. Jumbo meldt dat hun digitale spaarprogramma inmiddels meer dan een miljoen actieve gebruikers heeft. Het programma is stapsgewijs uitgerold. Winkels laten na lancering van het programma een significante extra omzetgroei zien.

Dit is een samengesteld artikel op basis van meerdere bronnen.

 

Bron: CBRE | Distrifood | Vastgoedmarkt | Vastgoedjournaal


Gerelateerde artikelen