Nieuwe vastgoed kansen in tweede helft 2023

Nieuwe vastgoedkansen 2023

De economische vooruitzichten waren spannend in de tweede helft van 2022. Maar de laatste maanden geven reden tot meer optimisme. Ook voor de vastgoedmarkt.

Economische vooruitzichten positief bijgesteld voor tweede helft 2023

Een korte dip en uitblijvende recessie. Plus een paar echt sombere geluiden. Dat was eind 2022 het beeld van de economie in 2023. Inmiddels zitten we ongeveer op de helft van 2023. Wat is het beeld nu? Is Europa veerkrachtiger dan gedacht? En wat zijn de economische vooruitzichten voor Nederland in de tweede helft van het jaar?

Eind 2022: niet al te sombere economische vooruitzichten voor 2023

De Rijksoverheid verwachtte voor 2023 een lichte groei, maar noemde de situatie onzeker. “De economie groeit in 2023 minder hard. Er wordt een economische groei verwacht van 1,5% van het bruto nationaal product.” CBRE noemt in haar Market Outlook 2023 optimisme op zijn plaats. Nederland laat de komende jaren economische groei zien. Méér zelfs dan de meeste andere West-Europese landen. “Over 2024 verwachten wij een lichte groei van 0,44%. Deze groei komt vooral in de tweede helft van het jaar.” Rabobank voorzag begin december 2022 een bescheiden plus voor de Nederlandse economie van 0,6% in 2023. Gevolgd door 1,0% economische groei in 2024.

De Nederlandsche Bank verwachtte in december vorig jaar een economische groei van 0,8% in 2023 en 1,6% in 2024. “Na een korte dip eind 2022, kan de economie in 2023 weer langzaam op gang komen.” 

Eerste kwartaal 2023: vooruitzichten positief bijgesteld

Na enkele maanden in 2023 verschenen er prognoses over de economische vooruitzichten voor de rest van 2023. De groeiramingen van ABN Amro voor 2023 vallen hoger uit dan hun verwachting van 0,5% van begin december. Dit komt door het sterke vierde kwartaal van 2022. Dit zorgt voor een flinke overloop naar het groeicijfer van 2023. Ook de Europese Commissie stelt haar groeiprognose naar boven bij. Dit komt doordat de start van het jaar beter was dan verwacht. Zij rekent nu op een groei in de eurolanden van gemiddeld 1,1% in plaats van 0,9%. En in Nederland een verdubbeling van de groei: 1,8% in plaats van de eerdere 0,9% groei. Voor 2024 rekent zij op een groei van 1,2% in Nederland. De financiële professionals zijn minder bezorgd over een mogelijke recessie in 2023. Dit schrijft Executive Finance, op basis van een onderzoek onder meer dan 800 accountants. Maar zij wijzen wel op een mogelijk verlaat negatief effect op de groei van de economie in de tweede helft van 2023. De reden hiervoor is het nog steeds strenge monetaire beleid.

Alles weten over beleggen in vastgoed?Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninvastgoed

Nederland blijft  iets achter

Positieve geluiden dus. Maar we moeten het nog even doen met de feiten van het eerste kwartaal van 2023. Volgens de eerste berekening van het CBS daalde het volume van het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal met 0,7% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022.

Dit is opvallend vergeleken met de ontwikkelingen in buurlanden. In België en Frankrijk groeide de economie hetzelfde kwartaal met 0,4% en 0,2%. Gemiddeld kwam de groei in de Europese Unie uit op 0,3%. Nederland bleef in het eerste kwartaal dus iets achter bij de rest van Europa.

Vrees voor recessie is weggenomen

Door de gematigde Europese groei in het eerste kwartaal van 2023, Is volgens de Europese Commissie,de vrees voor recessie afgenomen. Dit komt onder mee door:

  • lagere energieprijzen;
  • minder leveringsbeperkingen;
  • een sterke arbeidsmarkt.

Europa lijkt er tot nu toe in geslaagd de negatieve gevolgen van de oorlog in Oekraïne te beperken. Met een snelle energiediversificatie en veel minder gasverbruik doorstaat Europa de energiecrisis. De lagere energieprijzen werken door in de economie. De productiekosten van bedrijven en energierekeningen van consumenten dalen.

Het hoogtepunt van de inflatie lijkt daarmee voorbij. In Nederland bereikte deze in 2022 een hoogtepunt met gemiddeld 11,5%. Afgelopen maart was dit 4,4%. Dit komt vooral door de daling van de energieprijzen. Toch blijft de inflatie relatief hoog. In mei steeg de inflatie  weer naar 6,1%. Er lijkt sprake van een hardnekkige kerninflatie (inflatie zonder energie en onbewerkte voedingsmiddelen). De verwachting is dat dit langere tijd aan zal houden. Ver boven de reeks van 0,3% tot 2,7% tussen 2012 en 2021 (Indeflatie). Dit is een punt van zorg, omdat het de koopkracht van huishoudens verder onder druk kan zetten. Daarnaast kunnen strengere monetaire beleidsmaatregelen noodzakelijk worden, met verstrekkende macro-economische effecten tot gevolg. Doorde historisch sterke arbeidsmarktis de economie van de EU waarschijnlijk wel veerkrachtiger dan voorheen. De werkloosheid in de EU bereikte in maart 2023 met 6,0 % een nieuw laagterecord. Ook in Nederland is deze sinds begin 2022 historisch laag met percentages tussen de 3% en 4%.

Vooruitblik: Nieuwe marktomstandigheden leiden tot nieuwe vastgoed kansen

De economische omstandigheden en strenger monetair beleid zullen blijven drukken op de vastgoedmarkt. Met name sectoren met onzekere vraag (zoals de kantorenmarkt en non-food retail) en met huurprijsrestricties (zoals de woningmarkt) zullen onder druk blijven staan. Door het strenge monetaire beleid kunnen de kosten van krediet verder oplopen. Duurder en schaarser krediet heeft een negatief effect op de waarde van vastgoed.  . Maar er is ook een positieve visie.   Inflatie zorgt voor snelle huurgroei bij schaars en gewild vastgoed zoals supermarkten, logistiek- en industrieel vastgoed en bij hotels. Tegelijkertijd holt inflatie de reële waarde van vastgoedleningen snel uit. Een combinatie van het juiste vastgoed en de juiste financieringsmix kan nog steeds zorgen voor aantrekkelijke lange termijn rendementen. 

Wilt u vaker artikelen lezen over deze onderwerpen? Via onze maandelijkse nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het laatste vastgoed- en beleggingsnieuws.


Gerelateerde artikelen