Obligatielening kantoren met een rendement van 7,5%

Vastgoed Fundament Fonds | Beleggen in kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt heeft de afgelopen jaren een duidelijke weg omhoog ingezet. Er wordt meer kantoorruimte verhuurd dan verkocht en daarnaast is er een dalende leegstand. Annexum biedt beleggers obligaties aan voor een recent geherfinancierd kantorenfonds: het Vastgoed Fundament Fonds. De vastgoedobligaties worden uitgegeven door een speciaal hiervoor opgerichte Stichting. 

Obligatielening kantoren

Het Vastgoed Fundament Fonds is in 2003 opgericht door Annexum en heeft een portefeuille met nu 12 kantoorpanden. De panden zijn verspreid over heel Nederland.

Met de opbrengst van de obligatielening worden onder meer investeringen gedaan in diverse objecten in de portefeuille, met als doel over 3 jaar de gehele portefeuille te verkopen. Zo wordt geïnvesteerd in kwaliteit, energiezuinigheid en in de flexibele verhuurbaarheid van de objecten.

Inschrijven

Interesse in vastgoedobligaties? Alle informatie inclusief het rendement en de risico’s leest u op www.vastgoedfundamentfonds.nl. Daar vindt u ook het online inschrijfformulier.


Gerelateerde artikelen