Uitgifte vastgoedobligaties kantoren

Vastgoed Fundament Fonds | Groningen, Boumaboulevard

Annexum biedt beleggers vastgoedobligaties aan voor een recent geherfinancierd kantorenfonds: het Vastgoed Fundament Fonds. De vastgoedobligaties worden uitgegeven door een speciaal hiervoor opgerichte Stichting.

Obligatielening

Het Vastgoed Fundament Fonds is in 2003 opgericht door Annexum en heeft een portefeuille met 13 kantoorpanden. De panden zijn verspreid over heel Nederland.

Met de opbrengst van de obligatielening worden onder meer investeringen gedaan in diverse objecten in de portefeuille, met als doel over 3 jaar de gehele portefeuille te verkopen. Zo wordt geïnvesteerd in kwaliteit, energiezuinigheid en in de flexibele verhuurbaarheid van de objecten.

Inschrijven

Interesse in deelname? Alle informatie inclusief het rendement en de risico’s leest u op www.vastgoedfundamentfonds.nl. Daar vindt u ook het online inschrijfformulier.

  • corporate
  • kantoren

Gerelateerde artikelen