Waar staat de belegger in de woningmarkt bij de komende verkiezingen?

Waar staat de belegger in de woningmarkt bij de komende verkiezingen?

De politieke partijen presenteren hun partijprogramma voor de komende Tweede Kamer verkiezingen. Wat willen zij voor de woningmarkt en vooral voor beleggers?

De woningmarkt en beleggers in de nieuwe partijprogramma’s

Het huidige demissionaire kabinet heeft in anderhalf jaar tijd heel wat onrust veroorzaakt onder beleggers in woningen. Maatregelen voor meer betaalbare woningen en een betere doorstroming raken de beleggers flink. En het resultaat voor de woningmarkt is niet altijd wat werd beoogd. Is er een beter beleggingsklimaat te verwachten na de komende verkiezingen op 22 november? Wat zeggen de grote partijen over de woningmarkt? En vooral over beleggen in woningen?

De peiling voor de Tweede Kamer verkiezingen

De komst van de nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt zorgt voor verschuivingen in de politieke peilingen. Twee weken na oprichting is de partij van de voormalig CDA’er samen met de VVD de grootste partij in Nederland. De zetels van NSC komen vooral bij de BBB vandaan. Het aantal zetels van deze partij halveerde. Ook de combinatiepartij GroenLinks-PvdA lijkt te lijden onder de opkomst van NSC. Dit blijkt uit de politieke barometer van Ipsos.

Volgens de laatste peilingen van het Ipsos, uitgevoerd tussen 1 en 4 september 2023, zijn dit de vijf grootste politieke partijen in Nederland:

NSC: 27 zetels, VVD 26 zetels, PvdA/GL 20 zetels, PVV 15 zetels en BBB 15 zetels.

Vier van deze partijen hebben inmiddels hun verkiezings- of partijprogramma klaar. Daarin staan ook hun plannen voor de woningmarkt en ideeën over het beleggen in woningen.

Alles weten over beleggen in vastgoed?Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninvastgoed

Verschillende plannen voor de woningmarkt en beleggers

De VVD: ‘een fijn en betaalbaar dak boven je hoofd’

Met vier aandachtsgebieden geeft zij hier invulling aan:

 1. mensen met een eigen huis helpen;
 2. een goede huurwoning voor een redelijke huur;
 3. meer bouwen;
 4. wonen zonder zorgen in groene, veilige wijken.

Enkele maatregelen van deze partij die beleggers in woningen raken:

 • Een Kooprechtwet: elke huurder van een sociale huurwoning krijgt een wettelijk recht om de eigen huurwoning te kopen.
 • Bescherming van de vrijheid om je huis te verkopen aan wie je wilt. Hiermee steunt de VVD niet de nieuwe huisvestingswet van demissionair minister De Jonge.
 • Een einde aan de versobering van de hypotheekrenteaftrek, en gebruik van startershypotheken stimuleren.
 • Stijging van de OZB maximaliseren.
 • Huurprijsstijgingen remmen, zonder dat dit leidt tot minder investeringen in woningen.
 • Voor kleine verhuurders moet het aantrekkelijk blijven om een huis te verhuren.

GL-PvdA zien volkshuisvesting nadrukkelijk als een publieke taak.

De PvdA en GroenLinks gaan met een gezamenlijke kandidatenlijst en verkiezingsprogramma naar de verkiezingen. In hun conceptverkiezingsprogramma streven zij ernaar de publieke voorzieningen op orde te hebben. Daaronder valt ook volkshuisvesting. Dit betekent onder andere:

 • Een actievere grondpolitiek. Met de nieuwe Nationale Grondbank komt er meer grond in publieke handen.
 • Een bouwplicht zet bezitters van grond met een bouwbestemming aan om te bouwen.
 • Met een doorbouwgarantie moeten bouwprojecten doorgaan, ook wanneer het voorverkooppercentage van 70% niet gehaald wordt.
 • De uitverkoop van sociale huurwoningen gaat aan banden.
 • Een maximale huurprijs voor alle huurwoningen in Nederland, berekend met het puntenstelsel. Daarin gaat de WOZ-waarde minder zwaar meetellen.
 • Gemeenten krijgen de mogelijkheid om voor de gehele woningvoorraad een zelfbewoningsplicht in te voeren voor onbepaalde termijn.
 • De hypotheekrenteaftrek stapsgewijs afbouwen.

De PVV wil woningen voor de eigen mensen.

Hiervoor heeft zij in haar partijprogramma elf maatregelen voor de woningmarkt staan. Deze zijn zo samen te vatten:

 • Sociale huren verlagen en huurtoeslag verhogen.
 • Meer woningen bouwen voor Nederlanders: sociale-  en middenhuur en koop.
 • Niet alleen binnenstedelijk, maar ook zeker buitenstedelijk bouwen.
 • Gemeenten moeten sneller bouwvergunningen verstrekken; procedures verkorten.
 • Belemmerende stikstofregels van tafel.
 • Stoppen met het gasvrij maken van woningen en geen verplichte warmtepomp.
 • Permanente bewoning van vakantiewoningen toestaan.

De BBB wil voor ‘iedere burger een thuis’.

De partij heeft oog voor woningzoekenden. En stelt dat voor woningbouwproductie, naast woningcorporaties en gemeenten, ook marktpartijen en investeerders nodig zijn. Er zijn dan ook veel maatregelen die belangrijk zijn voor beleggers. Enkele maatregelen zijn:

 • Een afweging om regelgeving, zoals het bouwbesluit en duurzaamheidseisen, de komende jaren bevriezen. Zo weten bouwers, ontwikkelaars en kopers waar ze aan toe zijn.
 • Woning delen, het splitsen van woningen en het verhuren van kamers in bestaande woningen eenvoudiger en financieel aantrekkelijker maken.
 • Terugdraaien van de aanpassing in de leegwaarderatio (box 3).
 • Het voorgenomen doortrekken van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) voor middeldure huurwoningen bevriezen.
 • Met de start bouwimpuls en doorbouwgarantie het stilvallen van woningbouwprojecten voorkomen. Onderzoek naar een garantie van de overheid om voor 10% of 20% van de 70% voorverkoop bij start bouw garant te staan.

Wachten op visie NSC op woningmarkt en de rol van beleggers,

Het partijprogramma van NSC ontbreekt in dit overzicht. Omtzigt verzekert BNR dat dit voor november klaar is. Er zijn wel al wat standpunten van Omtzigt over de woningmarkt bekend.

Hij is van mening dat een goede strategie ontbreekt voor de woningmarkt. Verder moeten basisvoorzieningen zoals voedsel, huisvesting en energie voor iedereen “betaalbaar en toegankelijk” zijn. Daarvoor wil hij een grondige herziening van diverse belastingkortingen die volgens hem “geen zin hebben”. Als voorbeeld noemde hij de aanzienlijke belastingkorting voor expats. Volgens Omtzigt ontwricht deze de huurmarkt in Amsterdam, omdat anderen daardoor minder kunnen betalen.

Op de concrete maatregelen die NSC voorstelt voor de woningmarkt is het dus nog even wachten. Het wordt interessant om te zien hoe hij aankijkt tegen het beleid van demissionair minister De Jonge, zijn oud-partijgenoot.


Gerelateerde artikelen