Klimaatlabel: wat betekent het voor huizenbezitters en kopers?

Beleggen in woningen

Het volgende label voor woningen staat in de belangstelling: het klimaatlabel. Een label dat klimaatrisico’s zoals overstromingen of droogte per woning vastlegt. De eerste stap tot dit label komt van de banken. En raakt zowel huizenbezitters als kopers. In dit artikel bespreken we wat het label inhoudt en wat de mogelijke gevolgen van het label zijn.

Een label dat klimaatrisico’s in kaart brengt

Het klimaat verandert, en daarmee ook de risico’s voor woningen. Overstromingen, droogte en hittegolven komen steeds vaker voor. Dit heeft grote gevolgen voor huizen en hun bewoners. Om huizenbezitters en kopers beter te informeren over deze risico’s, wordt er gepleit voor een verplicht klimaatlabel voor woningen. Dit label moet inzicht geven in de klimaatbestendigheid van een woning.

Het label zou bijvoorbeeld kunnen aangeven of een woning in een overstromingsgevoelig gebied ligt. Of dat een woning het risico loopt op funderingsschade door droogte. Of dat een dak wel of niet geschikt is voor zonnepanelen.

Wat kunnen kopers en huizenbezitters met het klimaatlabel?

Met een klimaatlabel kunnen kopers en huizenbezitters beter inschatten welke klimaatrisico’s hun woning loopt, zodat ze eventuele maatregelen kunnen nemen om deze risico’s te verkleinen en om de woning klimaatbestendiger te maken. Zo kunnen zij bijvoorbeeld besluiten om extra isolatie aan te brengen, een groen dak aan te leggen of een waterbergingssysteem te installeren.

Daarnaast kan het klimaatlabel kopers helpen bij het maken van een weloverwogen beslissing bij de aankoop van een woning. Is het risico op overstromingen of droogte acceptabel? Of is het verstandiger om verder te zoeken naar een woning met een lager klimaatrisico?

Banken wijzen op belang klimaatlabel

Het idee van het klimaatlabel komt van de drie grote Nederlandse banken, ING, Rabobank en ABN AMRO. Dit meldt onder andere PropertyNL. De banken pleiten voor het label omdat veel eigenaren te weinig weten over de financiële risico’s die door klimaatverandering ontstaan, en deze vaak ook niet kunnen dragen. Bewoners in ‘klimaatkwetsbare wijken’ lopen grote financiële risico’s.

Daarom vinden de banken het belangrijk dat de informatie per woning beschikbaar komt, in plaats van alleen op wijkniveau. Dit meldt BNR.

Maar ook de banken lopen risico door het klimaat, namelijk een stabiliteitsrisico. Het label geeft inzicht in de risico’s die banken lopen bij het verstrekken van hypotheken. Een woning met een hoog klimaatrisico kan namelijk een groter risico vormen voor de bank. Bijvoorbeeld als het huis door een overstroming onbewoonbaar wordt en de hypotheek niet meer kan worden terugbetaald.

Gevolgen voor financiering en woningmarkt

Het gevolg is dat het klimaatlabel invloed heeft op de financieringen van woningen, zoals hypotheken. Banken kunnen besluiten om strengere eisen te stellen aan woningen met een hoog klimaatrisico. Zij kunnen bijvoorbeeld een lagere hypotheek verstrekken of een hogere rente vragen. Hierdoor kan het lastiger worden om een hypotheek te krijgen voor een woning met een hoog klimaatrisico, of kan de hypotheek hoger uitvallen.

Een ander gevolg van het klimaatlabel is de kans op een ‘klimaat-tweedeling’ op de woningmarkt, meldt NOS. Dit betreft het gevaar dat mensen die minder te besteden hebben, komen te wonen op de plekken met de grootste klimaatrisico’s. Want daar zullen de huizen goedkoper zijn.

Het label kan ook een nadelig gevolg voor individuele huiseigenaren hebben. Een woning met een slecht klimaatlabel zal minder waard zijn. Het klimaatlabel kan dus de prijzen op de woningmarkt drukken. InFinance verwacht de werking ook de andere kant op. Met het klimaatlabel zal de vraag naar woningen zonder of met weinig risico’s stijgen, net als de prijs ervan.

Wie betaalt de rekening van het klimaatlabel?

De banken benoemen drie grote kostenposten die ontstaan door klimaatbeleid en klimaatverandering:

  1. Verduurzaming van alle huizen en gebouwen.
  2. Aanpassen van de openbare ruimte aan wateroverlast, droogte en hitte.
  3. Repareren van funderingen die verzakken of rotten door droogte, lage grondwaterstanden en bodemdaling.

De banken stellen dat Nederland deze kosten wel aankan als rijk land. Met de overwaarde op de woningmarkt kunnen veel eigenaren verduurzaming en beperkte klimaatschade wel betalen. Daarnaast zien de banken ook een rol voor zichzelf als hypotheekverstrekker.

Hoe de banken dat laatste zien, daar is de Vereniging Eigen Huis (VEH) erg nieuwsgierig naar. Want zij zijn het niet eens met het doorschuiven van de rekening van klimaatrisico’s naar huiseigenaren. Zij hebben namelijk nauwelijks tot geen invloed op de oorzaak van de schade door extreem laag of hoog water. De lasten moeten daarom op een eerlijke manier verdeeld worden. En overstromingsrisico’s uit primaire waterkeringen moeten volgens de VEH verzekerbaar worden.

 


Gerelateerde artikelen