Zorgvastgoed: een zorg meer of minder?

Beleggen in woningen

Vanaf 2014 is de belangstelling van institutionele beleggers voor de zorgvastgoedsector sterk in opkomst. Door ingrijpende wijzigingen in het financiële speelveld en het zorgstelsel trokken corporaties en banken zich steeds meer terug als financier. Toch zijn er nu volop nieuwe interessante ontwikkelingen die aantrekkelijk zijn voor beleggers.  

Wordt 2020 na 5 jaar groei het jaar waarin het beleggingsvolume in zorgvastgoed daalt?

Na een aarzelende start door onbekendheid met het product en het ontbreken van een track record is de zorgvastgoed sector inmiddels uitgegroeid tot een serieuze beleggingsmarkt met een indrukwekkende track record. De vergrijzing en medische innovatie waren en zijn nog steeds de belangrijkste stimuli voor deze sector.

In september 2019 raamde Syntrus het beleggingsvolume in dat jaar op meer dan een miljard euro en spreekt van een verdubbeling ten opzichte van 2013. VastgoedJournaal meldt dat in de eerste helft van 2020 375 miljoen euro in zorgvastgoed is geïnvesteerd. In de eerste helft van 2019 was dat met 415 miljoen euro 10% meer. Volgens CBRE bedroegen de beleggingen in zorgvastgoed in de eerste vijf maanden van 2020 230 miljoen euro. CBRE constateert eveneens een lichte daling ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Ondanks verschillende cijfers lijkt een daling van het beleggingsvolume in zorgvastgoed in 2020 vrijwel zeker. Het corona-effect is moeilijk meetbaar. Door de druk op de zorgsector is een deel van de lopende bouwprojecten en vastgoedbeslissingen stopgezet of vooruitgeschoven.

CBRE | Beleggingsvolume zorgvastgoedsegmenten

Onvoldoende beleggingsproducten terwijl het tekort aan zorgvastgoed al jaren bekend is

De tekorten in het zorgvastgoed en de verdere toename daarvan met name door de vergrijzing en het langer thuis wonen van ouderen zijn bekend. Tegelijkertijd hadden volgens Capital Value beleggers in 2019 1,7 miljard euro beschikbaar voor investeringen in zorgvastgoed. De noodzaak is er, de vraag vanuit de markt is er, het investeringskapitaal is er. Maar de markt biedt onvoldoende beleggingsproducten aan.

Een remmende factor is het ontbreken van de juiste bouwlocaties. De vraag naar geschikte locaties voor zorgvastgoed is groter en groeit harder dan het kwantitatieve en kwalitatieve aanbod. De gestegen bouwkosten, hoge grondprijzen en betere verdienmogelijkheden voor ontwikkelaars van reguliere woningen maken het realiseren van zorgvastgoed minder aantrekkelijk. Daarnaast kost het verouderde zorgvastgoed veel energie en geld. Door de tekorten blijft het oude en disfunctionele vastgoed voorlopig nog in gebruik.

Dat een tekort aan zorgvastgoed een maatschappij kan ontwrichten werd duidelijk tijdens de coronacrisis. Nog meer reden voor beleidsmakers om zorgvastgoed hoger op hun agenda te plaatsen en een betere samenwerking tussen overheid, corporaties, zorginstellingen en marktpartijen na te streven.

Meer weten over beleggen in zorgvastgoed?
Ontdek waar uw kansen liggen en kijk op annexum.nl/beleggeninzorgvastgoed

Desondanks zijn er voldoende kansen in de zorgvastgoedsector

Koersverandering in beleid en samenwerking vergen tijd. Desondanks is het optimisme in de zorgvastgoed sector begrijpelijk. Zorgvastgoed is een sector met enorme mogelijkheden tot diversificatie, veel meer dan traditioneel werd gedacht. De toekomst ligt in uiteenlopende woonzorgconcepten, ondersteund door technische ontwikkelingen, zoals levensloopbestendige woningen, het campusmodel, woonzorglocaties en groepszorgwoningen.

Ook in de intramurale zorgvastgoedsegmenten is diversiteit mogelijk. Dit type vastgoed is steeds vaker alternatief aanwendbaar of te transformeren tot zorgwoningen. Een andere kans vormen ‘mixed-use’ ontwikkelingen waarbij een combinatie van woonfuncties met verschillende zorgbehoeften en enkele curatieve of dienstverlenende functies wordt gerealiseerd.  Tot slot kan zorgvastgoed vaker worden overwogen bij de noodzakelijke transformatie van vastgoed in andere sectoren, zoals kantoren.

Het optimisme in de zorgvastgoed sector is begrijpelijk

Zorgvastgoed is nagenoeg conjunctuurongevoelig, de vraag naar zorgvastgoed zal de komende jaren verder groeien. De sector vraagt om diversificatie en biedt kansen voor particuliere initiatieven. Voldoende reden voor optimisme. Om de mogelijkheden optimaal te benutten en aan de vraag te voldoen, is koersverandering in beleid en samenwerking noodzakelijk.

 

Bron: Capital Value | CBRE | Syntrus | VastgoedJournaal 


Gerelateerde artikelen