Online boodschappen bestellen en shoppen

Online supermarktomzet op waarde geschat

Sinds 2015 verricht het platform Supermarkt & Ruimte halfjaarlijks consumentenonderzoek naar de ontwikkeling van online boodschappen doen. Het onderzoek heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé graadmeter voor online supermarktomzet. De penetratiegraad vormt een belangrijke indicator voor de ontwikkeling van online supermarktbestedingen.

De afgelopen jaren was er sprake van een stabiel beeld met een langzaam oplopend aandeel consumenten dat aangeeft wel eens online boodschappen te doen. Tot het voorjaar van 2020. De uitbraak van COVID-19 heeft de penetratiegraad toen fors omhoog gejaagd met in het najaar van 2020 een aandeel van 29% dat aangeeft wel eens online boodschappen te doen. Inmiddels is de penetratiegraad teruggelopen naar circa 23%.

Deze publicatie belicht de volgende onderwerpen:

  • Penetratiegraad
  • Thuisbezorgen of ophalen?
  • Online supermarktomzet in % en €
  • Orientatie per formule
  • Flitsbezorgers
  • Bezorgsnelheid
  • Klanttevredenheid

Ja, ik ontvang graag de publicatie op onderstaand e-mailadres (PDF | 11 pagina’s):

  • Annexum houdt hierbij rekening met uw privacy