Bob Janse | Laurens Wonen

Spreker Annexum Academy | Zorgvastgoed, u een zorg?

Bob Janse | Laurens Wonen

Samen & Anders, transformatie van oud zorgvastgoed naar nieuw wonen

Het verpleeg- en verzorgingshuis Simeon en Anna eigendom van woningcorporatie Laurens Wonen in Rotterdam-Zuid was met 265 plaatsen één van de grootste verzorgingshuizen van Nederland. Omdat het gebouw niet meer geschikt is om zware zorg te leveren, heeft het gedeeltelijk een nieuwe maatschappelijke functie gekregen.

Het concept ‘Samen & Anders’, waarbij meedoen en meetellen het belangrijkste uitgangspunt is, is een beschermde en veilige woonvorm voor jong en oud, primair gericht op sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbare mensen. In 2019 is een maatschappelijke kosten-batenanalyse van dit concept gemaakt, met opmerkelijk positieve resultaten zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht. Echter bij wie komen deze financiële en maatschappelijk baten terecht?

Bob Janse, Projectleider Sociale Innovatie van Laurens Wonen, vertelde op deze Annexum Academy enthousiast over dit unieke woon-/zorgconcept in Rotterdam.

Maak kennis met Bob Janse

Interview Bob Janse | Laurens Wonen

Presentatie Bob Janse over project Samen & Anders