Rinus Vader | Royal HaskoningDHV

Spreker Annexum Academy | Zorgvastgoed, u een zorg?

Rinus Vader | Royal HaskoningDHV

Routeplanner naar emissievrije zorg

Zorgorganisaties staan voor de uitdaging hun zorgvastgoed toekomstvast te verduurzamen om tijdig te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs en de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Daarvoor is inzicht nodig in de effecten, de kosten en de samenhang van verduurzamingsmaatregelen. Wat betekent deze verduurzamingsopgave voor (zorg)vastgoed?

“Gebouweigenaren zijn zich steeds meer bewust van de noodzaak hun zorgvastgoed planmatig te verduurzamen. Naast een toenemend kader van verplichtingen door wet- en regelgeving groeit het inzicht dat een doordachte aanpak van de verduurzaming invloed heeft op de waarde van de vastgoedportefeuille – en bijdraagt aan het tijdig voorbereid zijn op het realiseren van ambities die de organisatie, de werknemers, de cliënten en de omgeving van de zorgorganisatie formuleren.”

“Dat vraagt om een ingrijpende maar doordachte aanpak. Zorgorganisaties moeten dus aan de slag”, stelt Rinus Vader Leading Professional Energietransitie bij Royal HaskoningDHV over de energietransitie in de zorg. Tijdens de Annexum Academy lichtte hij deze uitspraak aan de hand van voorbeelden verder toe.

Maak kennis met Rinus Vader

Interview Rinus Vader | Royal HaskoningDHV

Presentatie Rinus Vader over de routeplanner naar emissievrije zorg