Column | Einde coalitie is kans op verzoening tussen Den Haag en bedrijfsleven

Einde coalitie is kans op verzoening tussen Den Haag en bedrijfslevenNa het klappen van een coalitie mogen ministers en staatssecretarissen enkel nog lopende zaken afhandelen. Complexe of gevoelige zaken worden doorgaans doorgeschoven naar een nieuw kabinet. De Tweede Kamer bepaalt welke onderwerpen dat zijn. De vertraging die dit op veel fronten oplevert is frustrerend en mogelijk slecht voor het land. In het geval van het demissionaire kabinet Rutte IV zou deze stagnatie deels van pas kunnen komen. We kunnen vaststellen dat er de afgelopen anderhalf jaar tamelijk veel omstreden en vooral onwerkbare wet- en regelgeving uit Den Haag kwam, met name waar het gaat om onroerend goed en de woningmarkt.

Neem vooral de oneerlijk hoge fictieve rendementen binnen Box 3, de verhoging van de overdrachtsbelasting naar 10,4%, de renteaftrekbeperking, de voorgenomen afschaffing van de Fiscale Beleggingsinstelling voor vastgoed en de voorgenomen middenhuur maatregelen. Met het afzien of alleen al afzwakking van deze maatregelen zou een nieuw kabinet miljarden kunnen mobiliseren voor broodnodige investeringen in Nederlandse nieuwbouw.

Maar de behoefte aan een nieuw Haags klimaat en sentiment is fundamenteler. De afgelopen jaren is er een aanzienlijke kloof ontstaan tussen politiek Den Haag en het bedrijfsleven. Kenmerkend waren een gebrek aan dialoog, een grote mate van onbegrip en helaas ook veel achterdocht van politici jegens commerciële partijen.

Een van de resultaten was de opeenstapeling van nieuwe maatregelen tegen onroerend goed beleggers. De miljarden die nodig zijn voor de woningbouwopgave van ons land, raakten bij iedere nieuwe maatregel verder uit zicht. Marktpartijen hebben hun zorgen hierover van de daken geschreeuwd, maar de politiek leek doof voor hun adviezen. Inmiddels zien wij hoe de eerste onbedoelde gevolgen zich beginnen te tonen. Verhuurders in de vrije sector verkopen massaal hun vrijkomende woningen. Met name in de grote steden loopt het aanbod van huurwoningen nu snel terug.

Het gebrek aan contact en dialoog tussen Kamerleden en marktpartijen begint steeds meer op te vallen. Waar hogere ambtenaren actief en veelvuldig in overleg treden met ‘de buitenwereld’ lijken politici zich comfortabeler te voelen binnen de muren van het parlement. Daarmee mijden zij feitelijk de dialoog met hun eigen electoraat. Dat zorgt voor een gebrek aan inzicht in de werking van markten en wantrouwen ten opzichte van marktpartijen.

De huidige demissionaire status van het kabinet biedt dan ook een uitstekende kans om banden aan te trekken. Hiermee kunnen we misverstanden uit de weg ruimen, oude conflicten oplossen en elkaar weer beter te leren begrijpen. Dat vraagt van politici (maar ook van marktpartijen) om open te staan voor nieuwe inzichten. Het vergt bovendien de discipline en het lef om afstand te doen van diep ingegraven stellingen en opvattingen. Het einde van de coalitie kan daarmee een nieuwe start zijn tussen Den Haag en het bedrijfsleven en daarmee een kans op toekomstige wetgeving die beter werkt.

Jeppe de Boer is Partner bij Annexum. Hij heeft een lange staat van dienst inJeppe de Boer - Managing Partner bij Annexum
Europees vastgoed, was Investment Banker bij Goldman Sachs en bekleedde senior
bestuurs- en managementposities 
bij verschillende internationale ondernemingen.
De laatste zeven jaar gaf hij leiding aan de door hem opgerichte corporate finance
firma Masterdam.
 

Gerelateerde artikelen