DNB: eigen huis net zo belasten als sparen en aandelen

Woningen voor starters op de huizenmarkt

Woningeigenaren zouden over hun eigen huis net zo veel belasting moeten betalen als over hun spaargeld en aandelen. Zo wordt het verschil tussen kopen en huren op een gezonde manier verkleind, meent De Nederlandsche Bank (DNB).

De toezichthouder komt met de opmerkelijke oplossing voor het verkleinen van het kostenverschil tussen kopen en huren in een nieuw rapport over de scheve woningmarkt. Waar huurders in 2009 maandelijks nog goedkoper uit waren dan woningbezitters, is dat sinds 2015 door de lage rente volledig omgedraaid.

Door de lage hypotheekrentes werd kopen de afgelopen jaren voor steeds meer mensen bereikbaar. Nadelig effect was dat de prijzen van woningen door de massale jacht op huizen, ook door beleggers, tot steeds nieuwe recordhoogtes stijgen. Met name starters kunnen door de hoge huurprijzen en de 30% belasting op spaargeld en beleggingen in box 3 steeds minder vermogen opbouwen om uiteindelijk zelf te kopen.

Oplossing

DNB ziet het geleidelijk volledig afbouwen van de fiscale verschillen tussen huren en kopen als ’belangrijke stap’ om de problematiek op te lossen. Het eigenwoningforfait moet volgens de toezichthouder ’stapsgewijs’ worden verhoogd.

Een andere optie is volgens DNB de woning, en dus de hypotheekschuld, in geleidelijke stappen te verplaatsen naar box 3 van de inkomstenbelasting. Hierin wordt dan 30% belasting op woningbezit geheven, net als nu al gebeurt op spaargeld vanaf € 50.000, aandelen, obligaties en ander kapitaal of lijfrenteverzekeringen. „Kopers die vermogen opbouwen in de eigen woning ontvangen dan niet langer een fiscaal voordeel ten opzichte van huurders die op andere wijze sparen”, concludeert DNB.

De gevolgen van het verhogen van de kosten voor huizenbezitters in plaats van het verlagen van die voor huurders werkt volgens DNB ’welvaartsverhogend’. Indien kopen duurder wordt, dan worden de prijzen in de ogen van DNB minder opgejaagd omdat kopers afhaken: „Als woningprijzen minder worden opgedreven door belastingvoordelen, dan draagt dat potentieel ook bij aan de betaalbaarheid van huren, doordat verhuurders bij structureel lagere prijsniveaus minder huur hoeven te vragen om aan hun rendementseis te voldoen.”

Woningtekort

De extra belastingopbrengsten op huizenbezit kunnen volgens DNB gebruikt worden om andere belastingen weer te verlagen. De eigen woning valt nu in box 1, waar onder meer arbeidsinkomsten en pensioenen in worden belast. Hierin wordt ook het eigenwoningforfait geheven. Dat wordt berekend via een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Om de fiscale verschillen tussen kopen en huren te verminderen wordt de hypotheekrenteaftrek inmiddels in stappen afgebouwd.

Woningmarktspecialisten en makelaars wijzen al jaren op de achterblijvende nieuwbouw als grootste oorzaak voor de stijgende huizenprijzen. Zij menen dat de prijzen dalen of stabliseren als de nieuwbouw wordt versneld. Dit is nodig omdat het aantal huishoudens sterk groeit, naast de reguliere bevolkingsgroei ook door het aantal alleenstaanden, thuiswonende ouderen, expats en andere immigranten.

Het huidige kabinet haalt de gestelde eis voor minimaal 75.000 nieuwbouwhuizen per jaar nagenoeg niet.

 

Bron: Telegraaf


Gerelateerde artikelen