Hoe het herstel van de vastgoedsector nu al vorm krijgt

Wonen aan het waterNegen maanden na het uitbreken van de coronacrisis kruipt de vastgoedsector uit het dal. Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie ligt de maandelijkse omzet van de vastgoedsector boven het niveau van dezelfde periode een jaar eerder. Dat concluderen Vastgoedmarkt en USP Marketing Consultancy op basis van de Vastgoedmonitor.

De marge is nog dun. Bij de editie van november 2020 meldden de deelnemers een maandomzet die op jaarbasis 0,8 procent hoger lag. Maar dat is al duidelijk beter dan in oktober, toen de respondenten nog een omzetdaling meldden van 1,3 procent op jaarbasis.

Cijfers bevestigen opgaande trend

De uitkomsten van november zijn opvallend. De coronacrisis bracht de vastgoedsector al flinke schade toe. In augustus bestond onder veel vastgoedprofessionals nog de vrees dat de coronacrisis een langdurige affaire zou worden.

Mogelijk heeft het nieuws dat er nu snel vaccins op de markt komen het sentiment veranderd. Maar al langer is er een opgaande trend in het aandeel vastgoedbedrijven met een gunstige omzetontwikkeling. In juni 2020 viel wat dat betreft nog weinig positiefs te melden. Van de ondervraagden meldde 18 procent een omzetstijging en 33 procent een omzetdaling. Per saldo zag op dat moment dus 15 procent de omzet teruglopen. Dat beeld verbeterde vanaf de zomer. En sinds het intreden van de herfst meldden zelfs meer ondervraagden een omzetstijging dan een daling: 25 procent versus 23 procent in oktober en 30 procent tegenover 26 procent in november.

Download de belangrijkste inzichten van de VastgoedMonitor

Verder omzetherstel is mogelijk

Ontwikkelaars trekken nu de kar. In november meldde 39 procent een omzetstijging en maar 19 procent een omzetdaling. In oktober was dat beeld zelfs nog gunstiger: 41 procent met een stijging tegen 15 met een daling.

In het spoor van de ontwikkelaars krabbelen de architecten een beetje overeind. In november meldde 24 procent een omzetstijging en 37 procent een daling. Per saldo meldde 13 procent van de architecten in november dus nog steeds een omzetdaling. Maar in november was dat cijfer veel hoger: 33 procent. Verder omzetherstel voor de architectenbranche lijkt mogelijk. De gemiddelde omvang van de orderportefeuille nam toe van 5,2 in oktober naar 6,3 maanden in november.

Goed nieuws voor de rest van de bouwwereld

Voor USP is het beeld duidelijk. ‘Ontwikkelaars hebben de afgelopen maanden een betere omzet gehad dan in 2019. Dat geeft aan dat veel bouwprojecten niet langer uitgesteld werden door COVID-19 of andere oorzaken. Dit is eindelijk ook terug te zien bij architecten, die na een diep dal bijna op het niveau van 2019 zijn. Ook geven veel architecten aan een grotere portefeuille te hebben dan in 2019. De verbetering aan de start van de keten is positief nieuws voor de rest van de bouwwereld.’

Klein deel ziet al waardegroei retail

Omzetherstel is een ding, waardeherstel is wat anders. Dat laatste moet voor de vastgoedbranche als geheel nog op gang komen. Met woningen, zorg en logistiek zit je al sinds het begin van de coronacrisis goed, maar met kantoren en retail nog steeds niet. Van de ondervraagden meldde 37 procent in november een afname van de waarde van de portefeuille (op jaarbasis) en maar 8 procent een toename.

Wel is het beeld voor de hardst getroffen segmenten minder desastreus. Het aandeel bedrijven dat op jaarbasis een waardedaling van zijn portefeuille kantoren ziet, nam af van 71 procent in oktober naar 60 procent in november.

Voor retail meldt zelfs 9 procent een stijging op jaarbasis van de waarde van de portefeuille. Niet eerder sinds het begin van de Vastgoedmonitor lag dat percentage zo hoog. Het aandeel dat de waarde van de retailportefeuille zag afnemen, daalde van 81 procent in oktober naar 69 procent in november.

Sentiment positiever

De kijk van de hele bouwsector op de economie is ook positiever geworden. Van de ondervraagden in november gelooft 16 procent dat de economie binnen twee of drie maanden net zo hard groeit als voor de coronacrisis, of zelfs harder. In oktober was dat nog 9 procent. Dat we in een recessie belanden, al dan niet langdurig, geloofde in november nog maar 15 procent, tegen 24 procent in oktober.

Vastgoedmonitor:
De Vastgoedmonitor is een onderzoek uitgevoerd door Vakmedianet en USP Marketing Consultancy. In dit onderzoek wordt gekeken naar het sentiment rondom en/of de impact van het coronavirus op de hele keten in de vastgoedsector, van bouw tot belegger. Elke maand nodigen wij professionals uit de sector uit om deel te nemen aan dit onderzoek.

De resultaten worden geanalyseerd door USP en de uitkomsten worden gedeeld via onder meer Vastgoedmarkt en de Architect. Het onderzoek wordt structureel uitgevoerd om zo de ontwikkelingen over een langere periode accuraat in kaart te brengen. Het onderzoek meet het sentiment in de bouw- en vastgoedwereld en is telkens een momentopname. Het aantal deelnemers voor deze onderzoeksronde was 887, waarvan 198 actief zijn in het vastgoed.

 

Bron: Vastgoedmarkt


Gerelateerde artikelen