Huurders verzetten zich tegen huurverhogingen

Woonbehoeften starter en student steeds meer gelijk

De aangekondigde huurverhogingen leiden tot forse weerstand onder huurders. Woningcorporaties ontvangen gemiddeld 30 procent meer bezwaren dan afgelopen jaar, blijkt uit navraag van BNR.

De stijging komt deels doordat mensen onzeker zijn over hun toekomstige inkomsten. Ook de uitgebreide aandacht voor de verhoging in de politiek en media wordt als reden genoemd.

Nauwe blik

Eerder drongen huurdersorganisaties aan op een huurbevriezing omdat veel huurders door de coronacrisis een inkomensdaling verwachten. Ook een deel van de oppositiepartijen pleitte daarvoor. Toch wil minister Kajsa Ollongren alleen die huurders te hulp schieten, die echt in financiële problemen komen. ‘Dat is een erg nauwe blik op wat betaalbaar wonen is’, vindt Marcel Trip van de Woonbond. ‘Er zijn tal van dingen waarop mensen bezuinigen voordat ze denken: ik kan de huur niet betalen. Ze bezuinigen op de dagelijkse boodschappen, sportclub of zetten de verwarming lager.’ Woningcorporaties verhogen de huur per 1 juli gemiddeld met 2,5 procent.

Geen rechten

Hoewel het aantal bezwaren fors toeneemt, vraagt maar een klein aantal huurders om huuruitstel of een betalingsregeling. Bij de meeste corporaties gaat het om minder dan 1 procent van de huurders. Volgens de corporaties komt dat doordat het aantal mensen dat in financiële problemen komt door corona bijna nihil is. Maar Trip denkt dat het komt doordat huurders nauwelijks rechten hebben. ‘Als je bezwaar maakt heb je die wel, daar zijn regels voor afgesproken. Bij een betalingsregeling moet je geluk hebben dat de verhuurder met je meedenkt. De minister doet alleen een moreel appel op de huursector. Je moet eerst zelf vinden dat je het moeilijk hebt en vervolgens moet de verhuurder dat ook nog vinden.’

BNR deed navraag bij de negen grootste woningcorporaties van Nederland: Ymere, Rochdale, Portaal, Vestia, Eigen Haard, Woonstad Rotterdam, Havensteder, Alliantie en Staedion. Alleen daar al werden samen ruim 4.500 bezwaren ingediend.

 

Bron: BNR 


Gerelateerde artikelen