Huurwoning met hogere woz-waarde staat vaker leeg

Beleggen in woningen

Woningen met een WOZ-waarde van boven de 250.000 euro staan vaker leeg. Dit blijk uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), bekostigd door het Interprovinciaal Overleg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2019 was het aandeel leegstaande woningen ongeveer constant, namelijk 1 procent van het totaal. Tussen de 30 en 40 procent daarvan stond langdurig leeg. Het percentage leegstaande woningen was het grootst bij huurwoningen in de overige huursector.

Niet evenredig

Hiertoe rekent het CBS alle huurwoningen die niet in eigendom zijn van woningcorporaties, maar bijvoorbeeld in handen van beleggers. Van deze woningen was op 1 januari 2019 de administratieve leegstand 3 procent. Meer dan een derde van de leegstaande woningen en 42 procent van de langdurig leegstaande woningen vielen binnen deze categorie. Dat is verre van evenredig met het aandeel van overige huur in de gehele woningvoorraad, namelijk 13 procent op 1 januari 2019.

Bekijk de Landelijke Monitor Leegstand 2015-2019 van het CBS

Boven 250.000 euro

De leegstand onder huurwoningen is het grootst bij woningen met een bekende WOZ-waarde boven de 250 duizend euro. Op 1 januari 2019 waren er in Nederland 460 duizend van deze woningen. 2 procent hiervan, meer dan 10 duizend woningen, stond leeg. Bijna 4 duizend van deze woningen stonden een jaar eerder ook al leeg, zonder dat sprake was van substantieel energieverbruik. Het gaat om huurwoningen in eigendom van zowel woningcorporaties als overige verhuurders.

Langdurig leegstaand

Meer dan een derde van de huurwoningen met een bekende WOZ-waarde boven de 250 duizend euro stond in Amsterdam. De leegstand van dit type woningen was daar op 1 januari 2019 net als landelijk 2 procent, en met 1,4 duizend langdurig leegstaande woningen was het percentage langdurige leegstand zowel landelijk als in Amsterdam ongeveer 1 procent.

Weging WOZ-waarde

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil de WOZ-waarde in de toekomst nog maar voor maximaal een derde mee laten tellen bij de bepaling van de huurwaarde van een woning. Vastgoedbeleggers vrezen dat door deze maatregelen woningen massaal terugvallen in het gereguleerde segment. Met name in Amsterdam, waar een flink deel van de huurwoningen dus een hoge WOZ-waarde heeft, zou dit volgens de beleggers tot een forse daling van de huurinkomsten leiden.

 

Bron: Vastgoedmarkt


Gerelateerde artikelen