Innovatie moet vooral gebouwbeleving voor klant verbeteren

Annexum directeur Huib Boissevain

‘Het woord ‘klant’ valt helaas zelden of nooit in de vastgoedsector. We zoeken daarom vooral kandidaten voor deze nieuwe Innovatie Award die beleggers en beheerders helpen met hun producten en diensten huurders ook als klanten te zien.’ Dat stelt Huib Boissevain, voorzitter van de nieuwe Vastgoedmarkt Innovatie Award powered by ING, waarvoor de inschrijving recentelijk geopend is. Onder innovatie verstaat de juryvoorzitter een duurzame verandering van de manier van werken die leidt tot een beter product voor de huurder, de klant. ‘Want dat beschouw ik als één van de grootste uitdagingen voor de vastgoedsector van dit moment.’

Er is naar zijn zeggen nog een wereld te winnen als het gaat om innovatie en loopt de vastgoedsector mijlen bijvoorbeeld ver achter bij de bouw als het gaat om de toepassing van vernieuwende technologie. Als voorzitter hoopt hij een steentje bij te dragen aan het inhalen van die achterstand.

Volgens deze Amsterdamse vastgoedondernemer zijn er inmiddels al allerlei vormen van technologie en toepassing van data beschikbaar, die kunnen leiden tot een betere gebouwbeleving voor de klant. ‘De prijs is vooral bedoeld voor de aanbieders van producten en diensten die daaraan concreet bijdragen. Kandidaten moeten daarom wel één klant/gebruiker bereid vinden om de betekenis van de innovatie voor zijn bedrijf nader toe te lichten tijdens het jureringsproces.

Blockchainproject

Als voorbeeld noemt hij een blockchainproject waar zijn eigen bedrijf, vastgoedvermogensbeheerder Annexum, bij betrokken is. Het project is er op gericht om servicekosten zoals schoonmaken, onderhoud, beveiliging voor kantoorgebruikers beter inzichtelijk te maken en de dienstverlening op maat uit te breiden. Daarbij kunnen de kantoorgebruikers zelf ook diensten aan elkaar leveren.

Boissevain: ‘Servicekosten zijn een vaak zwaar onderschat aandachtsgebied voor gebouweigenaren, beheerders en huurders. Om te beginnen is dat woord servicekosten al fout, want je moet spreken van kosten voor geleverde diensten. Nu heb ik als verhuurder een een-op-een relatie met huurders. Maar waar je eigenlijk naar toe wilt als gebouwbeheerder of verhuurder, maar ook als huurder, dat huurders dat onderling zelf regelen. En ook de mogelijkheid krijgen om op eenvoudige wijze aan elkaar diensten te leveren. Blockchain is daarvoor bij uitstek geschikt. De beheerder krijgt dan een veel meer faciliterende rol.’

Trial and error

Maar dat innovatie vaak een kwestie is van trial and error weet ook deze juryvoorzitter. Zo is de eerste opzet van het blockchainproject gestrand. Momenteel wordt gewerkt aan een doorstart. Ook ging een project met de plaatsing gebouwsensoren bij Annexum de mist in omdat de leverancier, een inmiddels opgeheven startup, de leveringsafspraken niet waar kon maken.

Boissevain: ‘In mijn enthousiasme om startups tegemoet te komen, heb ik een paar keer mijn neus gestoten. Want ik verloor uit het oog dat een goed idee alleen niet voldoende is. Net als ieder andere onderneming moet een start up ook de rest van de bedrijfsvoering op orde hebben. Mooie verhalen zijn prima, maar je moet ze wel waar kunnen maken.’

Volgens deze vermogensbeheerder geldt dat niet alleen voor start ups, maar kan dat ook gelden voor gevestigde proptechbedrijven die een nieuw product aanbieden. ‘Dat er weleens iets fout kan gaan bij het toepassen van nieuwe technologie is helder. Maar ben je wel bewust als opdrachtgever van mogelijke opstartproblemen en ben kritisch met wie je zee gaat. Zo kun je ook beter denken in partnerships dan in klant/leverancier-relatie bij de meer ingewikkelde projecten.’

Inschrijving geopend

De inschrijving voor de Vastgoedmarkt Innovatie Award is geopend. Deze nieuwe prijs, gesponsord door ING, is voor de partij die het afgelopen jaar het meest werk heeft gemaakt van innovatie.

 

Bron: Vastgoedmarkt


Gerelateerde artikelen